Rozmawiamy z AGNIESZKĄ WŁODARSKĄ-POLOCZEK z Generali - Aby dostać pełne odszkodowanie w razie włamania i kradzieży mienia wysokiej wartości, trzeba mieć zamontowane w mieszkaniu dodatkowe zabezpieczenie z ważnym atestem.
Kiedy, ubezpieczając mieszkanie, trzeba zamontować dodatkową instalację alarmową?
– Głównym wskazaniem do zainstalowania alarmu z powiadomieniem w agencji ochrony mienia jest zadeklarowanie wysokich sum ubezpieczenia związanych z ryzykiem kradzieży z włamaniem lub posiadanie mienia szczególnie narażonego na to ryzyko, np. dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, handel elektroniką. Kryterium sumy ubezpieczenia jest prostym wyznacznikiem, czy należy zainstalować alarm, co w przypadku innego mienia wiąże się z indywidualną oceną ryzyka.
Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia klient jest zobowiązany do utrzymywania wszystkich zabezpieczeń i systemów alarmowych, o których poinformował ubezpieczyciela we wniosku, w stanie sprawności technicznej i zapewnić możliwość ich uruchomienia.
Czy takie instalacje muszą być montowane i konserwowane przez autoryzowanych monterów?
– Wykonanie i serwis instalacji alarmowej zazwyczaj są elementem umowy z agencją ochrony mienia, z którą podpisywana jest umowa o monitorowanie obiektu. Agencje współpracują z instalatorami, którzy sporządzają projekt instalacji, dokonują montażu, przeglądów, a także w nagłych przypadkach wzywani są jako serwis.
Ubezpieczyciele nie precyzują jednoznacznie wymogu, że instalacja alarmowa ma być wykonana przez autoryzowanych monterów, jeśli jednak okaże się, że system był wykonany wadliwie lub nie działał z powodów technicznych, może to wpłynąć na problemy związane z wypłatą odszkodowania.
Jeśli ubezpieczyciel wymaga zabezpieczeń atestowanych, to jak klienci mogą sprawdzić, czy takie atesty są ważne i jakie są sankcje za ich brak?
– Ubezpieczyciel zazwyczaj wskazuje instytucje, których atesty akceptuje. Można w nich również sprawdzić ważność atestu. Niektóre z nich, np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, publikują wykaz aktualnych atestów na stronach internetowych.
Wszystkie atesty posiadają określony termin ważności i informacji na ten temat trzeba zasięgnąć w momencie zakupu drzwi, okien antywłamaniowych czy systemu alarmowego. Jeśli atest jest ważny jeszcze np. przez trzy lata, to trzeba się liczyć z tym, że nie wiadomo, czy zostanie on przez producenta przedłużony na kolejne okresy. Aby mieć prawo do zniżek i mieć możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, trzeba zainstalować urządzenie z ważnym atestem. Posiadanie atestowanego zabezpieczenia może być warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia lub dawać prawo do zniżki w składce.
AGNIESZKA WŁODARSKA-POLOCZEK
menedżer ds. rozwoju ubezpieczeń majątkowych w Generali