W tym roku skończą się unijne dotacje na odnawialne źródła energii – wynika z deklaracji Instytutu Paliw i Energetyki Odnawialnej, który odpowiedzialny jest za rozdysponowanie unijnego wsparcia na ten cel. Do końca tego roku instytut chcę przeprowadzić ostatni nabór wniosków od przedsiębiorców. Jego dokładny termin nie został jeszcze ustalony, choć nieoficjalnie wiadomo, że konkurs ruszy w październiku.

550 mln zł do podziału

Jak mówi GP Magdalena Mielczarska z IPiEO, do podziału będzie w nim ok. 40 proc. pieniędzy, które Polska dostała z UE na inwestycje w zieloną energię. To oznacza, że budżet ostatniego konkursu wyniesie ok. 550 mln zł.

To mniej niż w pierwszym w historii funduszy unijnych konkursie na projekty związane z OZE, który zakończył się w kwietniu. Wówczas przedsiębiorcy ubiegali się o 742 mln zł. Zainteresowanie tym konkursem było ogromne. Łącznie firmy zgłosiły projekty o wartości ponad 3,1 mld zł. Na początku września instytut planuje ogłosić wyniki tego naboru.

– Nie należy się spodziewać, by zainteresowanie w drugim konkursie było mniejsze. Szczególnie że część firm, które starały się o dotacje w pierwszym naborze, będzie wiedziała, że ich wnioski zostaną odrzucone i będzie ponownie ubiegała się o wsparcie – mówi Szymon Żółciński, menedżer w zespole doradztwa europejskiego w Accreo Taxand.

Według Magdaleny Mielczarskiej przedsiębiorcy, którzy wystartują w ostatnim konkursie o unijne dotacje na OZE, nie powinni spodziewać się dużych zmian w procedurze konkursowej.

– Możliwe są niewielkie zmiany w regulaminie konkursu, w tym również załącznikach oraz w kryteriach wyboru projektów – mówi przedstawicielka IPiEO.

Dodaje, że konkurs nadal będzie dwuetapowy. Najpierw odbędzie się preselekcja wniosków, a następnie ich ocena na podstawie pełnej dokumentacji przedstawionej przez przedsiębiorców.

IPiEO oprócz dotacji na odnawialne źródła energii dysponuje także wsparciem unijnym dla projektów związanych z produkcją biopaliw oraz modernizacją sieci energoelektrycznych. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą zdobyć pieniądze na inwestycje w zakłady produkujące instalacje OZE.

Inne dotacje

IPiEO to nie jedyne źródło pieniędzy na inwestycje w zieloną energię. W grudniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na preferencyjne kredyty na ten cel 0,5 mld zł. Jest to element rządowego pakietu antykryzysowego.

DOTACJE NA OZE

W ramach Działania 9.4 w programie Infrastruktura i Środowisko przedsiębiorcy mogą ubiegać się wsparcie na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych z instalacji wykorzystujących energię wody (w małych elektrowniach wodnych do 10 MW), biogazu i biomasy, wiatru, a także ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i słonecznej. Łączny budżet działania to 545 mln euro. Aby móc ubiegać się o dotacje, firma musi realizować projekt o wartości co najmniej 20 mln zł, a w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – 10 mln zł.

3,2 mld zł to łączna wartość unijnych dotacji, które Polska dostała na lata 2007–2013 na różnego typu projekty związane z zieloną energetyką