"Bank powstały po połączeniu Fortis Bank Polska oraz Dominet Bank będzie prowadził działalność zbliżoną do obecnie realizowanej przez oba banki, tzn. działalność uniwersalną obejmującą bankowość detaliczną (w tym bankowość prywatną), bankowość małych przedsiębiorstw oraz bankowość komercyjną (usługi dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych)" - czytamy w komunikacie.

Plan połączenia został przyjęty przez Fortis Bank 25 listopada ub. roku, zaś wpisanie połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS nastąpiło w dniu 31 lipca 2009 roku. Wcześniej, 8 lipca banki otrzymały pozwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Połączona instytucja, które będzie działać pod marką Fortis Bank będzie zajmowała 14. pozycję z aktywami na poziomie 23,1 mld zł na koniec I kw. 2009 r.