Młodsze fundusze nieruchomości szukają tanich okazji do zakupów i rozszerzają zakres inwestycji.
Kryzys finansowy i towarzyszący mu spadek wartości nieruchomości odbija się na wynikach inwestujących na tym rynku zamkniętych funduszy inwestycyjnych. W ubiegłym roku zyski najstarszych tego typu funduszy spadły do ok. 7–10 proc. Pierwsza połowa 2009 r. przyniosła kilkuprocentowe spadki wartości certyfikatów.
Certyfikat Arka BZ WBK Rynku Nieruchomości stracił w I półroczu 8,3 proc. Ponad 80 proc. portfela funduszu to nieruchomości komercyjne.
– Rynek się zmienił i stopy kapitalizacji przyjmowane przez rzeczoznawców do wykonywanej co trzy miesiące wyceny nieruchomości są wyższe niż rok temu – mówi Agnieszka Jachowicz z BZ WBK AIB TFI.
W inwestycjach mieszkaniowych specjalizuje się Skarbiec Rynku Nieruchomości. Wartość jego certyfikatu od pierwszej w tym roku wyceny, na koniec stycznia, do 23 czerwca spadła o 7,6 proc. Fundusz ma sześć projektów deweloperskich.
Wyniki II kwartału nie pozwoliły utrzymać dodatniej stopy zwrotu w BPH FIZ Sektora Nieruchomości, który w I kwartale zyskał na umocnieniu euro wobec złotego. Dzięki temu miał wysokie wpływy z czynszów, bo ponad 90 proc. z nich jest określane w euro. W II kwartale wartość certyfikatu spadła o 11,9 proc. Zdecydowały o tym m.in. przychody z obowiązujących umów najmu i przychody planowane.
– W odniesieniu do przychodów prognozowanych uwzględniliśmy zmiany wynikające z aktualnego stanu rynku, jak spadek wyjściowych stawek najmu czy wydłużenie okresu niezbędnego na pozyskanie najemców – mówi Aleksander Mokrzycki z zarządu BPH TFI.
Tak jak w przypadku funduszu BZ WBK AIB do spadku wartości nieruchomości i wartości certyfikatu przyczynił się też wzrost wysokości przyjmowanych stóp kapitalizacji.
– Nadzieję na zatrzymanie trendu spadku wartości nieruchomości dają dwie ostatnie transakcje zakupu nieruchomości komercyjnych w Warszawie. Ich ceny były znacznie wyższe, niż oczekiwał rynek – mówi Agnieszka Jachowicz.
Lepiej radzą sobie fundusze nieruchomości, które zaczęły działać w ubiegłym roku. Te jednak są na etapie poszukiwania inwestycji i wydawania zebranych środków. Na przykład w BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 wzrost wartości certyfikatów wynika z inwestycji w płynne lokaty i bezpieczne papiery dłużne.
W projekty z sektora nieruchomości i budownictwa miał też inwestować Opera Terra. Jednak wpływy z pierwszej emisji certyfikatów były niewielkie, co ograniczało możliwości inwestycyjne. Na koniec czerwca aktywa funduszu wynosiły ok. 5 mln zł. Dlatego Opera TFI rozszerzyło jego politykę o inwestycje w spółki giełdowe z sektora nieruchomości. Efekt to wzrost wartości certyfikatu w II kwartale o 8,6 proc.