W najbliższych dniach dołączy do nich dodatkowo inwestujący w akcje spółek z Tajwanu HSBC GIF Taiwan Equity oraz produkt z oferty Noble Funds TFI, Noble Fund Global Return. Przez Multifund.pl można obecnie kupić jednostki ponad 250 funduszy i subfunduszy z oferty dziesięciu towarzystw. Po przejęciu przez Operę TFI zmienił się zespół zarządzający dawnymi funduszami SEB.

Do 14 sierpnia 2009 r. Aviva Investors TFI (dawniej Commercial Union TFI) nie będzie pobierać opłat manipulacyjnych we wszystkich subfunduszach akcyjnych. Promocja dotyczy następujących funduszy: Aviva Investors Polskich Akcji, Aviva Investors Małych Spółek, Aviva Investors Nowych Spółek, Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej.

Po przejęciu funduszy SEB (obecnie Novo) przez Operę TFI zespół zarządzający został połączony z zespołem z Opera TFI. Subfunduszami: Novo Obligacji, Novo Obligacji Plus i Novo Lokata zarządzają Anna Krawczyńska i Michał Ferenc, którzy od kilku miesięcy zarządzają również kilkoma funduszami Opera TFI. Ze składu zarządzających zniknął Tomasz Kurkowski.

Sufunduszami: Novo Stabilnego Wzrostu i Novo Zrownoważonego Wzrostu nadal zarządza Paweł Klimkowski, tyle że wspólnie z Anną Krawczyńską i Michałem Ferencem. Samodzielnie zarządza subfunduszem Novo Akcji.

Subfunduszami wchodzącymi w skład Novo SFIO, które aktywa lokują w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, obecnie zarządza Rafał Lis, członek zarządu Opera TFI.