Według Analiz Online na niemal 480 funduszy inwestycyjnych około 140 zanotowało w 2008 roku dodatnie saldo wpłat i umorzeń.

- Statystykę poprawiają rynkowe nowości, spośród których dość duża część to fundusze dedykowane wybranym inwestorom. W 2008 roku rozpoczęło działalność aż 127 funduszy i subfunduszy, a ich aktywa przekroczyły 8 mld zł. Z tego prawie 2 mld zł to aktywa funduszy zamkniętych - szacuje Anna Zalewska z Analiz Online.

Wśród 20 funduszy, w przypadku których różnica pomiędzy kwotami przeznaczonymi na nowe inwestycje a wartością wycofywanych środków była w 2008 roku najwyższa, aż 11 to rynkowe nowości.

Fundusze, które zajęły pierwsze trzy miejsca pod względem wysokości dodatniego salda, to produkty z CU Polska TFI. W ich przypadku kluczowy wpływ na wysokość salda miało przesunięcie do funduszu parasolowego puli środków zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych przez Commercial Union TUnŻ.

- Operacja ta poprawiła roczny bilans o około 6 mld zł - dodaje Anna Zalewska.

Inwestorzy wpłacali do FIZ-ów

Wśród nowości, które znalazły się w pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedających się funduszy w 2008 roku, siedem produktów to fundusze zamknięte. Trzy z nich to fundusze nieruchomości: PZU Sektora Nieruchomości FIZ (stworzony na potrzeby grupy PZU), Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ oraz BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ, których certyfikaty można było nabyć w połowie 2008 roku. Łącznie pozyskały one blisko 0,6 mld zł. Kolejne trzy produkty to fundusze zamknięte aktywów niepublicznych, które przyciągnęły blisko 0,5 mld zł nowych aktywów. Ostatni z funduszy zamkniętych to nowość BZ WBK AIB TFI, fundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, do którego trafiło 160 mln zł.