Perspektywy rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce wyglądają optymistycznie. Tak wynika z raportu – Planowane inwestycje w energię odnawialną w latach 2009-2011, którego autorem jest Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy. Na zlecenie tej kancelarii badania przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej. Raport skupia się głównie na trzech rodzajach odnawialnych źródeł energii, a mianowicie: energii wiatru, biomasy (stałej i w stanie ciekłym) oraz biogazu.

Blisko 80 proc. firm biorących udział w badaniu zadeklarowało, że w ciągu najbliższych trzech lat zamierza zainwestować w chociażby jeden z sektorów energetyki odnawialnej.

Energetyka wiatrowa

Wśród przyszłych inwestorów największym zainteresowaniem cieszy się energetyka wiatrowa. Działania w tym sektorze zadeklarowało aż 89,5 proc. ankietowanych. Wyniki te nie zaskakują, wpisują się bowiem w dotychczasowe trendy. Na całym świecie, a w szczególności w Unii Europejskiej, energia wiatrowa jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii odnawialnej.

Jak podano w raporcie, pod koniec 2008 roku łączna moc turbin wiatrowych zainstalowanych w Unii Europejskiej wynosiła 64 949 MW, czyli o 15 proc. więcej niż w 2007 roku. W sektorze, w którym zainwestowano 11 mld euro, było zatrudnionych 160 tys. pracowników.

W Polsce przyrost mocy zainstalowanej od 2007 do końca 2008 roku wynosił około 70 proc., z 276 MW do ponad 451 MW, w 227 koncesjonowanych przez prezesa URE źródłach.

Biorący udział w badaniu najczęściej deklarowali, że są zainteresowani budową w najbliższej przyszłości farm wiatrowych (średnia moc 360 MW). W przypadku sektora biomasy najczęściej deklarowane inwestycje to budowa ciepłowni bądź elektrociepłowni (średnia moc 5 MW). Firmy zainteresowane prowadzeniem inwestycji związanych z biogazem najchętniej podejmą się budowy biogazowni (średnia moc 7 MW) bądź nabędą projekt/udziały od dewelopera.

Dla porównania warto dodać, że prezes URE na projektowane instalacje odnawialnych źródeł energii wydał do końca 2008 roku promesy koncesyjne na osiem biogazowni o średniej mocy 1 MW, trzy elektrownie na biomasę o średniej mocy ok. 4 MW i 51 farm wiatrowych o średniej mocy 31 MW.

Jako miejsce na realizację planowanej inwestycji wskazywano najczęściej północną część Polski (województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie). Są to zazwyczaj regiony o najbardziej sprzyjających warunkach dla pozyskiwania energii wiatrowej.