"Od sierpnia negatywna weryfikacja danych adresowych nie będzie podstawą do odrzucenia wniosku [o przejście do operatora alternatywnego - przyp. ISB]" - powiedziała Hanna Kontkiewicz, która w TPSA jest szefową projektu "Równoważność Dostępu". Operatorzy alternatywni do tej pory wskazywali, że wnioski o zmianę operatora były odrzucane często z powodu drobnych lub nieistotnych błędów, np. w danych adresowych.

Zmiana polityki dotyczącej weryfikacji klientów, ma być jednym z kroków, które mają przekonać Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), że spółka jest zdeterminowana dobrowolnie zmienić sposób traktowania operatorów alternatywnych.

Do 1 września TPSA ma przedstawić nową "Kartę Równoważności", który ma być alternatywą dla przymusowego podziału spółki na część hurtową i detaliczną przez operatora. UKE rozpoczął postępowanie w sprawie podziału pod koniec zeszłego roku.

W poniedziałek przedstawiciele TPSA zapowiedzieli również, że spółka zacznie mierzyć i publikować nowe wskaźniki "KPI" (Key Performance Indicators). Mają one pokazać różnicę (lub jej brak) w traktowaniu przez część hurtową TPSA operatorów alternatywnych i własnych jednostek detalicznych.

Ustalenie kolejnych KPI oraz sposobów ich mierzenia i publikacji ma być też jednym z tematów prac grup roboczych (złożonych z przedstawicieli TPSA oraz operatorów alternatywnych), które mają pracować nad zmianami w "Karcie Równoważności".