Koszt tych inwestycji to 7,5 mln zł netto w przypadku Szczygłowic oraz 7 mln 700 tys. zł netto w przypadku kopalni Sośnica-Makoszowy. Nowoczesna jednostka kogeneracyjna Tedom Quanto D 2000 SP (o sprawności całkowitej 84,5 proc.) napędzana 20-cylindrowym silnikiem spalinowym, dla którego źródłem energii jest metan ujmowany przez powierzchniową stację odmetanowania, pomyślnie przeszła próby ruchowe. Po upływie ustawowego okresu czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedury zgłoszenia zakończenia robót budowlanych rozpoczęto użytkowanie obiektów. Tym samym w kopalniach tych uczyniony został pierwszy, niezwykle istotny krok w kierunku gospodarczego wykorzystania metanu z pokładów węgla w instalacjach energetycznych. Cykl inwestycyjny związany z zabudową agregatów i instalacji towarzyszących to okres 10 miesięcy.

Ulga dla środowiska

Praca agregatu kogeneracyjnego to ewidentne korzyści dla każdej kopalni. Co prawda 1,95 MWel pokrywa zaledwie około 10 proc. zapotrzebowania mocy kopalni w dni robocze i około 30 proc. w dni wolne od pracy, tym niemniej w skali roku – przewiduje się wytworzenie około 15 600 MWh energii elektrycznej każdym agregatem – są to już ilości znaczące, przynoszące konkretne, liczone w milionach złotych oszczędności dla kopalni.

– Oszczędności z tytułu ograniczenia zakupu energii elektrycznej i ciepła od podmiotów zewnętrznych to nie wszystkie korzyści wynikające z pracy agregatu. Ważna jest też ochrona środowiska. Trzeba pamiętać, że praca agregatu redukuje ilość metanu emitowanego do atmosfery – zaznacza Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii Węglowej.

Przy nominalnych parametrach pracy silnik spalinowy agregatu zużywa około 8 m sześc. czystego metanu na minutę, co w skali roku daje liczbę 3840 tys. m sześc. czystego metanu.

Źródło przychodów

Kopalnie Szczygłowice i Sośnica-Makoszowy wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach prowadzą procedurę zmierzającą do zakwalifikowania wszystkich realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć związanych z utylizacją metanu do tzw. projektu Wspólnych Wdrożeń (JI – Joint Implementation) działającego w oparciu o mechanizmy Protokołu z Kioto.

Szacuje się, że w wyniku utylizacji metanu, spalanego w silniku gazowym w skali roku, wygenerowanych zostanie około 43 960 jednostek redukcji emisji ERU (Emission Reduction Units), które w przypadku pomyślnego przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej projektu JI można będzie wprowadzić do obrotu. Stanowić to będzie kolejne niemałe źródło przychodów dla kopalni. Uwzględniając tylko oszczędności z tytułu ograniczenia zakupu energii elektrycznej, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę agregatu kogeneracyjnego wyniesie dwa lata i cztery miesiące. Dodatkowe wykorzystanie wytworzonego ciepła oraz sprzedaż wygenerowanych jednostek ERU mogą ten okres znacząco skrócić.