Jak pożyczać pieniądze w trudnych czasach

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH KREDYTOBIORCY

Jak i jakich pułapek unikać, pożyczając pieniądze w banku lub w instytucji pożyczkowej

1. Zbyt optymistyczna ocena własnej sytuacji finansowej

2. Korzystanie z droższego niż trzeba kredytu lub pożyczki

3. Łączenie ciężaru spłaty długu z ryzykiem walutowym

4. Przywiązanie do spłaty długu w równych ratach

5. Uleganie sugestywnym reklamom z pominięciem analizy finansowej

6. Zaciąganie kilku różnych długów zamiast jednego

7. Unikanie rozmów z bankiem przy kłopotach ze spłatą kredytu

W pełnej wersji artykułu znajdziesz rozwinięcia 7 głównych problemów kredytobiorców oraz znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Co trzeba wiedzieć o zasadach ustalania zdolności kredytowej i dlaczego jest to tak ważne

Dlaczego warto w banku powiedzieć, na co zamierzamy wydatkować pożyczaną kwotę

Jak wygląda ocena zdolności kredytowej w czasie spłaty długu

Co zrobić, by podwyższyć swoją zdolność kredytową

Co trzeba wiedzieć o sposobach zabezpieczania kredytów i pożyczek

Dlaczego warto sięgać po pożyczkę lub kredyt kwalifikowane jako kredyt konsumencki

Czy bank może obniżyć limit karty kredytowej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.