Niezakończony proces przekazywania nieruchomości pomiędzy kolejowymi spółkami na dwa lata może zablokować wydzielenie PLK z PKP.
Prace nad wyodrębnieniem PKP PLK ze struktur grupy PKP trwają od 2008 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że reforma zostanie na długo odsunięta w czasie.
– Niezakończony jest proces przekazywania nieruchomości z PKP do PKP PLK. To długotrwałe postępowanie i niewykluczone, że z wydzieleniem PLK trzeba będzie poczekać do jego sfinalizowania, a to może potrwać nawet dwa lata. Prowadzimy analizy, jakie rozwiązanie jest w tej sytuacji najlepsze – mówił GP Janusz Engelhardt, podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za kolejnictwo.