Zmienione rozwiązania wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jak wynika z przepisów zawartych w nowelizacji, wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Nie trzeba wnosić opłaty

Istotne jest to, że obecnie, rejestrując firmę lub dokonując zmian we wpisie, nie trzeba wnosić opłat. Według bowiem obowiązujących przepisów wniosek przedsiębiorcy o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Zgodnie z nowymi regulacjami osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą wypełnia – generalnie – jeden wniosek i składa go w urzędzie gminy lub miasta.

Przypomnijmy, że w poprzednim stanie prawnym osoba rejestrująca działalność gospodarczą musiała złożyć cztery wnioski w urzędach: gminy (lub miasta), skarbowym, statystycznym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS). Obecnie wystarczy tylko jeden: w urzędzie gminy lub miasta.

Formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ustalony wzór wniosku od 31 marca można stosować nie tylko do zakładania firm przez osoby fizyczne, ale również np. do dokonywania zmian we wpisie do rejestru, do zawieszania działalności gospodarczej czy też jej wznawiania.

ZAWIESZANIE I WZNAWIANIE DZIAŁALNOŚCI

Obowiązujący od 31 marca wzór wniosku można stosować nie tylko do zakładania firm przez osoby fizyczne, ale także do zawieszania działalności gospodarczej czy też jej wznawiania.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.