Wyliczana przez porównywarkę finansową Comperia rata przykładowego kredytu hipotecznego w złotym wzrosła o niecałe 9 zł. Na koniec ubiegłego tygodnia wyniosła więc 1190,12 zł. Spowodowane było to wzrostem oprocentowania o 0,07 pkt proc.

Z kolei miesięczne raty kredytów hipotecznych w walutach obcych zmniejszyły się. Zarówno rata w euro, jak i w dolarze spadła o około 35 zł w ciągu zaledwie tygodnia. Kurs spłaty zmienił się kolejno o 0,13 zł i 0,09 zł na korzyść klienta. Rata w euro wyniosła więc 1065,36 zł, natomiast rata w dolarze 1127,61 zł. W przypadku obu kredytów oprocentowanie zmniejszyło się o 0,03 pkt proc.

Najmniejszy spadek raty zanotowano w przypadku kredytu we franku szwajcarskim, choć nie jest on niezauważalny. Miesięczna rata zmniejszyła się bowiem o ponad 20 zł, co dało 1048,41 zł na koniec ubiegłego tygodnia. Tak jak w przypadku wcześniejszych kredytów, było to spowodowane korzystnie zmieniającym się kursem spłaty, którego spadek wyniósł 0,06 pkt proc.

W porównaniu z tygodniem wcześniejszym właściwie bez zmian pozostał średni spread na rynku, liczony w proc. (euro - 5,72 proc., frank - 6,40 proc., dolar - 5,74 proc.). Z kolei spread liczony w złotych nieznacznie się zmniejszył.

Natomiast ceny za mkw. na rynku mieszkaniowym nadal pozostają stabilne.