Karty paliwowe są jednym z najskuteczniejszych narzędzi efektywnego zarządzania wydatkami firmy. Korzystając z nich można zaoszczędzić do 30 proc. na kosztach zakupu paliwa. Dokonując transakcji za pomocą kart paliwowych, firmy korzystają z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego oraz zwiększają bezpieczeństwo swoich kierowców, umożliwiając im bezgotówkowe zakupy towarów i usług dostępnych na stacjach.

Poszukiwanie oszczędności

Najtrudniejszą grupą klientów są przewoźnicy drogowi. Niespełna 13 procent z nich korzysta z systemu kart, z tego około 98 proc. to przewoźnicy wykonujący transporty międzynarodowe. Dostawcy kart paliwowych liczą jednak na zmianę podejścia do ich produktów, chociażby ze względu na konieczność poszukiwania oszczędności, która wynika ze wzrastających kosztów działalności czy też bezpośrednio z podwyżek cen ropy naftowej.

Emitenci kart są w stanie zapewnić pełne bezpieczeństwo. Nawet w przypadku kradzieży lub zagubienia karty, osoby niepowołane - nieznające numeru PIN - nie mogą z niej korzystać. Dla zwiększenia bezpieczeństwa karty mają dodatkowe zabezpieczenia wykluczające jej użycie przez osoby do tego nieupoważnione. Zgłoszenie faktu kradzieży lub zagubienia karty zwalnia jej posiadacza z odpowiedzialności za ewentualne jej wykorzystanie przez osoby trzecie.

Firmy zaczynają dokładnie liczyć koszty, a podstawowym kryterium przyjmowania nowych zleceń stała się opłacalność. Zarządzanie transportem przy wykorzystaniu kart paliwowo-serwisowych pozwala zaoszczędzić nawet 10 proc. kosztów związanych z tankowaniem pojazdów. Jednakże, aby korzystać w pełni z funkcjonalności kart, trzeba znać dokładnie ofertę ich usług. A ciągle ponad 20 proc. transportowców w ogóle nie ma pojęcia o takim systemie usług.

Różnice w systemach

Nie tylko ogólna wiedza na temat istnienia kart jest tutaj istotna, ale ważne jest też odróżnienie zasad funkcjonowania kart oferowanych przez ich emitentów wraz narzędziami do ich obsługi od ofert koncernów paliwowych. Emitenci kart oferują całe systemy zarządzania kosztami, na które składają się różne specjalizacje (monitoring cen, nawigacja tras, punkty serwisowe) co umożliwia firmie negocjowanie korzystnych warunków świadczenia usług na dużym obszarze działania (np. w całej Europie) oraz korzystanie z różnych marek paliwowych i serwisowych. Ich oferta skierowana jest raczej do przewoźników towarowych. Z kolei oferty koncernów paliwowych kierowane są w głównej mierze do flot samochodowych, poruszających się na określonym terytorium, np. jednego kraju. Ale jest jeden wspólny mianownik wszystkich dostawców kart, bowiem przyszłości rozwoju swoich usług upatrują głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przyszłością ma być wzrost sprzedaży dzięki nowym narzędziom do obsługi kart jak np. internet. Nowe sposoby mają ułatwić dotarcie do szerszej grupy klientów, a także uprościć jeszcze bardziej korzystanie z zakupów bezgotówkowych na stacjach paliwowych. Ewolucja kart idzie w kierunku zastąpienia ich systemami dostępnymi powszechnie w internecie. Wkrótce opłata za tankowanie będzie rejestrowana automatycznie po zidentyfikowaniu przez stację numeru pojazdu i właściciela.