Przedsiębiorcy którzy nie chcą korzystać z finansowania zakupu floty, lub prowadzą działalność w której pracownicy użytkują własne auta (korporacje taksówkowe, mikro firmy, osoby fizyczne) także mogą skorzystać z produktów flotowych i ograniczyć koszty użytkowania pojazdów.

Dystrybutorzy paliw stworzyli programy flotowe, oparte na kartach paliwowych. Takie usługi mają oferowane przez dystrybutorów paliw PKN Orlen ze swoim programem Flota, BP (BP FleetExpert),Statoil Lotos. (Lotos Biznes i Lotos/Esso).

Dystrybutorzy paliw oferują dwa karciane rozwiązania, pierwszy to przypisane do konkretnego pojazdu, a drugi do użytkownika. Przedsiębiorca ma wiele możliwości kontroli wydatków, m.in. poprzez indywidualne ustalenie dla każdej karty limitów wydatków, ilości lub wartości zakupionego paliwa i usług.
Z programów flotowych mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy którzy wykorzystują w działalności pojazdy. Program flotowy przynosi przedsiębiorcy wymierne korzyści, gdy w firmie wykorzystywanych jest minimum kilkanaście pojazdów. W wypadku flotowych kart paliwowych wydawanych przez PKN Orlen minimum wynosi 1000 litrów na pojazd miesięcznie.

Jakie korzyści daje karta flotowa?

Wprowadzenie w firmie programu obsługi floty pojazdów wpływa na obniżenie kosztów obsługi oraz racjonalizację użytkowania poszczególnych pojazdów lub pracę kierowców. Karty paliwowe dają spore oszczędności w zakresie księgowania wydatków pracowników, np. kosztów zaliczek na delegacje. Paliwo oraz inne usługi zakupione w ramach umowy z koncernem są rozliczane miesięcznie na jednej lub dwóch fakturach, uproszczone księgowanie podatku VAT. Większość programów obejmuje także działalność przedsiębiorców za granicą. 

Produkty flotowe dystrybutorów paliw wspomagają także racjonalizację użytkowania pojazdów przez pracowników. 

Przedsiębiorca w ramach karty paliwowej może aktywować na kartach flotowych opcję obligującą kierowcę do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta wewnętrznego firmy do rozksięgowywania transakcji flotowych. 

Pozwala to na szczegółową kontrolę nawet pojedynczych zakupów. W ten sposób można skutecznie eliminować tankowanie nadmiernej ilości paliwa przez auta służbowe lub niedozwolone wizyty na stacjach, np. w dni wolne od pracy. Klient wybiera sam jakie parametry zakoduje na karcie. Wszelkie dane dotyczące operacji wykonanych za pomocą kart paliwowych pracodawca może sprawdzać w Internecie on-line.

Poza zakupem paliwa oraz innych usług oferowanych przez dystrybutorów w ramach kart paliwowych na prośbę klienta dodane mogą być kolejne usługi. Podobne do tych oferowanych przez firmy CFM, związane z ubezpieczeniami, serwisem i obsługa prawną w razie wypadku. W takich szerokich pakietach raporty dotyczące wykorzystania poszczególnych pojazdów, ilości paliwa, wielkości zakupów, są standardem. Dodatkowym bonusem jest możliwość korzystania z programów lojalnościowych, zbierania punktów i wymiany na usługi i upominki, podobnie jak w wypadku klientów indywidualnych.

Najszerszą ofertę dla swoich klientów ma PKN Orlen do kart FLOTA, w pakietach Premium i Premium Plus oferuje produkty ubezpieczeniowe firmy D.A.S. S.A. gwarantujące: pokrycie kosztów profesjonalnej obsługi prawnej i postępowania sądowego w Polsce oraz za granicą w przypadku spraw o wykroczenie i w procesach karnych. 

Finansowanie w ramach ubezpieczenia obejmuje m.in.: honoraria prawników, wszelkie koszty i opłaty sądowe, opinie biegłych, poręczenia majątkowe (kaucje), podróże do sądów krajowych i zagranicznych.