Wśród przedsiębiorców widoczny jest wzrost zainteresowania zarówno podstawowymi pakietami majątkowymi, jak i skierowanymi do konkretnych branż. Do towarzystw majątkowych oferujących tego typu rozwiązania należą m.in.: TUiR CIGNA STU, STU Ergo Hestia, Generali TU, INTER Polska, UNIQA TU, PZU i TUiR WARTA.

W wielu towarzystwach oferujących ubezpieczenia majątkowe warunkiem zawarcia umowy pakietowej jest podpisanie umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Pozostałe ryzyka przedsiębiorca (ubezpieczający) może wybrać sam i w ten sposób zadecydować o najbardziej optymalnym zakresie ochrony dla prowadzonej przez siebie firmy.

Koszt takiego ubezpieczenia zależy od liczby ryzyk zawartych w pakiecie (każde dodatkowe może powodować obniżenie podstawowej składki, także za bezszkodowość ubezpieczenia - w razie kontynuacji jest możliwe uzyskanie zniżki. Minimalna składka, np. za pakiet Euro 10 Plus, wynosi 200 zł miesięcznie (pakiet ma 17 klauzul OC oraz 15 klauzul w pozostałych ubezpieczeniach). Z kolei Pakiet PZU dla MSP obejmujący ryzyk to koszt 1390 zł miesięcznie.

Umowy ubezpieczenia z reguły są zawierane na rok, z możliwością przedłużenia na następne 12 miesięcy.

Przy standardowych ubezpieczeniach zawarcie umowy ubezpieczenia następuje bezpośrednio w trakcie zaaranżowanego spotkania z agentem lub pracownikiem towarzystwa. Istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia przez internet, np. OC i AC. Ten typ sprzedaży przez banki oraz w systemie direct (internet, telefon) staje się coraz powszechniejszy.

KATALOG SZKÓD

Ubezpieczyciele w ramach pakietów proponują przedsiębiorcom ubezpieczenia m.in.:

● od ognia i innych zdarzeń losowych (możliwość włączenia ryzyka powodzi);

● od kradzieży z włamaniem i rabunku (z możliwością rozszerzenia o ryzyko wandalizmu, w tym ubezpieczenie wartości pieniężnych i elementów stałych od stłuczenia);

● elektroniki stacjonarnej i przenośnej na zasadzie all risk (z możliwością ubezpieczenia sprzętu na stałe zamontowanego w samochodach);

● danych i nośników danych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;

● straty finansowej;

● mienia własnego w transporcie;

● katastrofy budowlanej;

● stłuczenia i uszkodzenia szyb oraz innych przedmiotów (w tym oszklenia ścian, szyldów, transparentów);

● błędu użytkownika i szkody elektrycznej;

● utraty danych i oprogramowania;

● zepsucia towarów wskutek rozmrożenia;

● uszkodzenia maszyn elektrycznych przez szkody elektryczne;

● mienia w transporcie; upadku przedmiotu na środek transportu.