Najlepszym sposobem finansowania wykupu mieszkania na własność jest kredyt hipoteczny. Ze względu na możliwość zabezpieczenia go poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej jest on najmniej ryzykowny dla banku lub innej instytucji pożyczającej nam pieniądze. Dlatego jest to najtańsza forma pożyczania pieniędzy.

Najszybciej zaciąga się kredyt hipoteczny, gdy kredytowana nieruchomość ma już założoną księgę wieczystą i szybko można w niej ustanowić hipotekę. Tymczasem w przypadku wykupywanych mieszkań odrębna księga wieczysta dla mieszkania zostanie dopiero zakładana.

Może to stanowić pewną przeszkodę, ograniczając gamę dostępnych na rynku kredytów hipotecznych tylko do wybranych. Największe banki zajmujące się kredytowaniem nieruchomości mają oddzielny kredyt, który może być przeznaczony na wykup mieszkania na własność albo wśród celów, na jakie zaciągany jest kredyt hipoteczny wskazują również wykup mieszkania.

Nie stanowi też problemu brak odrębnej księgi wieczystej dla kredytowanej nieruchomości. Kwestię tę można rozwiązać przez ubezpieczenie kredytu na czas do ustanowienia hipoteki. Z rozwiązaniem takim wiążą się większe koszty kredytu: dodatkowa składka na ubezpieczenie oraz - zazwyczaj - wyższa marża banku albo podwyższone oprocentowanie na czas do ustanowienia hipoteki.

Gdy możemy do zabezpieczenia kredytu wykorzystać księgę wieczystą innej nieruchomości - własnej lub cudzej, za zgodą jej właściciela - zamiast kredytu hipotecznego możemy zaciągnąć pożyczkę hipoteczną. Poza formalną podstawą różni się ona od kredytu tym, że możemy ją wykorzystać na dowolny cel.

Jeśli poza potrzebą sfinansowania pozyskania na własność mieszkania chcemy przeprowadzić remont, modernizację czy zakup nowych mebli, pożyczka hipoteczna może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem.

Pożyczki hipoteczne są na ogół nieco wyżej oprocentowane od kredytów hipotecznych, ale ponieważ nie wchodzi tu w grę dodatkowy koszt ubezpieczenia, bo zabezpieczeniem takiej pożyczki jest natychmiastowy wpis hipoteki do księgi wieczystej, ta różnica nie musi być istotna w ogólnym rozrachunku. Nieoceniona jest natomiast elastyczność takiego instrumentu finansowego.

Formalności, jakich trzeba dopełnić, by móc skorzystać z pożyczki czy kredytu hipotecznego, są nieporównywalnie większe niż w przypadkach korzystania z pozostałych form kredytowania. Dlatego gdy w grę wchodzi niezbyt wysoka kwota, można pomyśleć o kredycie gotówkowym, który nie jest zabezpieczony wpisem hipoteki w księgę wieczystą.