Kredyt gotówkowy należy do kredytów konsumenckich, które podlegają dodatkowym rygorom, zapewniającym większe bezpieczeństwo kredytobiorcy. Przede wszystkim banki muszą podawać w ofertach tzw. rzeczywistą stopę oprocentowania, dzięki czemu łatwiej jest porównać konkretne produkty bankowe. Łatwiej jest taki kredyt spłacić przed terminem, a bankowi trudniej jest wypowiedzieć umowę kredytową, nawet wówczas gdy kredytobiorca ma kłopoty z obsługą zobowiązania.

Jeśli na wykup mieszkania nie jest potrzebna kwota większa niż pięciomiesięczne zarobki netto kredytobiorcy, a ma on rachunek oszczędnościowo-kredytowy w banku przynajmniej od pół roku, to najprostszym sposobem sfinansowania przedsięwzięcia będzie kredyt odnawialny. Banki określają go jako: limit kredytowy, pożyczka w koncie itd.

Istota takiego kredytu polega na tym, że na pewien okres, zazwyczaj na rok, zawieramy umowę, na podstawie której bank pożycza określoną kwotę – po prostu powiększając o nią środki, które biorący go ma dostępne na rachunku. W okresie trwania umowy bank obciąża go jedynie odsetkami od takiej części kredytu, która została faktycznie wykorzystana.

Oznacza to, że część kapitałową kredytu można spłacić w dowolnym trybie i w dowolnej wysokości – tak jak jest nam wygodnie lub jak nam na to pozwalają wolne środki. Ważne jest, by cały kapitał został spłacony do dnia, w którym wygasa umowa. Jeśli jednak umowę przedłużymy na kolejny okres, zazwyczaj obowiązek spłaty kapitału zostanie także na ten okres prolongowany.

Ważne!

Jeżeli na wykup mieszkania nie jest potrzebna większa kwota niż pięciokrotne zarobki netto kredytobiorcy, to warto starać się o kredyt odnawialny

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku może być przepustką do w miarę korzystnego kredytu nawet wówczas, gdy ktoś już zaciągnął kredyt odnawialny – i to do maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez regulamin banku. Praktycznie wszystkie banki oferują swoim klientom dodatkowe kredyty gotówkowe, o ile posiadają oni zdolność kredytową. Taki kredyt gotówkowy jest udzielany zazwyczaj na okres od dwóch do pięciu lat (choć w ofercie są też udzielane nawet na osiem lat). Kredytobiorca może wybrać walutę kredytu i sposób jego spłaty (w ratach równych lub malejących).

Jeśli brak zdolności kredytowej nie stoi na przeszkodzie, na podobnych zasadach można uzyskać kredyt gotówkowy także w każdym innym banku. Będzie jednak więcej kosztował, bo bank od obcych klientów bierze wyższą prowizję. Kredytobiorca sam będzie spłacał raty, co wiąże się z płaceniem prowizji. Bardziej skomplikowana będzie też procedura poprzedzająca zawarcie umowy, bo kredytodawca zażąda zabezpieczenia. W banku, w którym kredytobiorca ma konto, najczęściej zamiast dodatkowych zabezpieczeń wystarczy – podobnie jak przy kredycie odnawialnym – wydać dyspozycję dla banku, mocą której zostanie obciążone ratami kapitałowo-odsetkowymi konto w terminach określonych w umowie.

Osoby niemające konta w banku o kredyt lub pożyczkę gotówkową mogą wystąpić do każdej innej instytucji pożyczającej pieniądze. Jednak najlepiej, aby był to bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Obecnie wiele banków udziela kredytów gotówkowych (na dowolny cel) niemal od ręki, na podstawie danych z dowodu osobistego.

Rzeczywista stopa procentowa takiego kredytu lub pożyczki oscyluje jednak wokół 24 proc. Tak jest nawet wtedy, gdy bank zachęca klientów oprocentowaniem jednocyfrowym. Zabezpieczeniem tego rodzaju kredytów jest ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy, które jest dość kosztowne i w sposób znaczący zwiększa koszt kredytu.