Dotacje przysługują zarówno rolnikom, jak i osobom prawnym. Można je otrzymać z dwóch projektów: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Drugi program rusza w tym roku po raz pierwszy. Oba są realizowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aby otrzymać dotację, trzeba złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku pierwszego projektu nabór dokumentów rozpoczyna się 15 kwietnia. W zeszłym roku złożonych zostało ponad 4 tys. wniosków. Pieniądze można przeznaczyć na remont, rozbudowę, wyposażenie obiektu, w którym będziemy uruchamiali kwatery dla gości. Można też sfinansować zakup sprzętu i oprogramowania służącego wsparciu działalności nierolniczej oraz środków transportu do przewozu więcej niż 8 osób. Jak informuje Patrycja Ciecierska z biura prasowego ARiMR, dofinansowanie może sięgnąć 50 proc. kosztów inwestycji. Nie może ono jednak przekroczyć 100 tys. zł.

Z kolei z drugiego projektu o pomoc finansową może ubiegać się osoba, która przy okazji organizacji działalności agroturystycznej utworzy też nowe miejsca pracy. Jeśli powstaną 1-2 nowe etaty, można liczyć na dotacje w wysokości 100 tys. zł, więcej niż dwa - 200 tys. zł, a przy zatrudnieniu pięciu pracowników wsparcie sięgnie 300 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do ARiMR od 5 do 18 maja. Jak podkreśla Patrycja Ciecierska, dofinansowanie sięgnie maksymalnie 50 proc. poniesionych nakładów.