W tym roku wakacje w kraju planuje spędzić o 30 proc. więcej Polaków niż przed rokiem. Większość z nich poszukiwać będzie tanich noclegów, w tym w agroturystyce. W Unii już co dziesiąte gospodarstwo rolne utrzymuje się z agroturystyki, w największym stopniu we Francji, Austrii, Niemczech, Irlandii. W Polsce agroturystyka również zaczyna odgrywać coraz większa rolę. Szacuje się, że utrzymuje się z niej już ponad 12 tys. gospodarstw, które oferują ponad 180 tys. kwater. Z agroturystyki korzysta już 1,5 mln osób. Co roku liczba ta zwiększa się od kilku do kilkunastu procent.

Wniosek do gminy

Najłatwiej jest uruchomić kwaterę agroturystyczną rolnikowi, czyli właścicielowi przynajmniej 1 ha ziemi uprawnej ubezpieczonej w KRUS. Nie musi on bowiem rejestrować działalności gospodarczej.

- Chyba że chce oferować więcej niż 5 pokoi gościnnych, a jego obrót w skali roku przekroczy 10 tys. euro - zaznacza Luiza Rola z Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwo Gościnne.

Wówczas rolnik musi zarejestrować firmę oraz odprowadzać podatki z tytułu prowadzonej działalności. Podobny obowiązek spoczywa na osobie, która nie jest rolnikiem, a chce uruchomić kwaterę agroturystyczną. Tego typu działalność musi być więc w jej przypadku zarejestrowana. Należy zawiadomić Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GUS.

Kolejnym krokiem jest wystąpienie z wnioskiem do urzędu gminy, aby obiekt, w którym będą wynajmowane pokoje, został wpisany do ewidencji obiektów świadczących usługi agroturystyczne. Dotyczy to budynków, nienależących do obiektów hotelowych. Obowiązek ewidencji wynika z ustawy z 1997 roku o usługach turystycznych.

Można też wystąpić o kategoryzację obiektu, która jest odpłatna, ale nieobowiązkowa. Występuje się o nią do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.

- W przydatku członków Federacji opłata wynosi 350 zł. Dla osób niezrzeszonych jest dwukrotnie wyższa - mówi Luiza Rola.

Mimo dodatkowych kosztów warto się zdecydować. Szczególnie że wiele władz lokalnych pokrywa wydatki z nią związane. Słynie z tego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.