Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o preferencyjne pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiG) na inwestycje w odnawialne źródła energii. Wczoraj fundusz rozpoczął nabór wniosków. Na ten cel zostanie w tym roku przeznaczone 750 mln zł.

Wsparcie dla OZE to część rządowego pakietu antykryzysowego. NFOŚiGW chce w ciągu trzech lat pożyczyć inwestorom, którzy są zainteresowani zieloną energią, łącznie 1,5 mld zł. Środki te będą pochodzić z opłat, jakie płacą firmy energetyczne za zbyt mały udział zielonej energii w produkcji prądu.

Inwestorzy będą mogli z funduszy pożyczyć od 4 do 50 mln zł. Wartość pożyczki nie może jednak przekroczyć 75 proc. inwestycji. Preferencyjne oprocentowanie pożyczki ma wynosić 6 proc. w skali roku, a okres kredytowania to maksymalnie 15 lat.

Wnioski można składać do 27 kwietnia. Jak tłumaczy Witold Maziarz, tak krótki termin nie odbije się negatywnie na liczbie podmiotów, które wystąpią o pożyczki.

- Do tego dnia przedsiębiorcy muszą złożyć kilkustronicowy wniosek wstępny. Dopiero później, gdy przejdą pierwszy etap konkursu, zostaną zaproszeni do złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów i załączników - mówi GP Witold Maziarz, rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorców jest możliwość wystąpienia po zrealizowaniu projektu o umorzenie do 50 proc. wartości kredytu.

Inwestycja musi mieć wartość 10 mln zł, by móc zostać sfinansowana ze środków funduszu.

- Program jest tak skonstruowany, by wspierać małe i średnie inwestycje w odnawialne źródła energii. Duże projekty nie będą mogły uzyskać wsparcia, bo wychodzimy z założenie, że tacy inwestorzy nie mają problemów z pozyskaniem kapitału - mówi rzecznik NFOŚiGW.

Mniejsze projekty będą mogły ubiegać się o podobne wsparcie w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w bankach. Z planów funduszu wynika, że z pośrednictwa tych ostatnich będą mogły nawet skorzystać osoby fizyczne, zainteresowane miniprojektami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. NFOŚiGW rozmawia obecnie z wojewódzkimi funduszami i bankami na temat warunków uruchomienia pożyczek. Mają one ruszyć w drugiej połowie roku.

Dzięki 350 MW zielonej energii, które powstaną dzięki działaniom funduszu, Polska ma zbliżyć się do wypełniania unijnych zobowiązań: do 2020 roku musimy 15 proc. energii elektrycznej produkować ze źródeł odnawialnych.

DOTACJE Z UE NA OZE

Do 14 kwietnia przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami na odnawialne źródła energii mogą składać wnioski w konkursie zorganizowanym przez Instytut Paliw i Energetyki Odnawialnej. Pula środków to 742 mln zł. Minimalna wartość projektu to 20 mln zł, maksymalna wartość dotacji to 40 mln zł.