Przedsiębiorcy, którzy przygotowują wnioski o unijne dotacje na innowacyjne inwestycje, twierdzą, że urzędnicy w niekorzystny dla nich sposób zinterpretowali kryteria oceny projektów w konkursie na wsparcie z Działania 4.4. w programie Innowacyjna Gospodarka.

- Firmy, które do tej pory niczego nie eksportowały, nie mogą liczyć na zdobycie punktów w kategorii zwiększenie eksportu. Dostaną je tylko te, które mogą pochwalić się eksportem w ubiegłym roku - mówi właściciel firmy z Dolnego Śląska.

W konkursie będzie można dostać cztery punkty, jeśli firma wykaże, że jej inwestycja w ciągu trzech lat spowoduje wzrost eksportu o co najmniej 20 proc.

Z sygnałów docierających do GP wynika, że przedsiębiorcy są zbulwersowani interpretacją także innego kryterium oceny projektów. Ci, którzy współpracują z uczelniami wyższymi lub jednostkami Polskiej Akademii Nauk, nie dostaną punktów. Premiowana będzie tylko współpraca z instytucjami, które mają status Jednostek Badawczo-Rozwojowych w myśl stosownej ustawy.

- Powinno doceniać się nawiązanie współpracy ze środowiskiem naukowców, a nie z wybranymi instytucjami. Czy uczelnie wyższe są w czymś gorsze o JBR - pyta przedstawiciel firm z branży informatycznej.

Dodaje, że w przypadku sfery IT trudno znaleźć w Polsce JBR, z którym jego firma mogłaby nawiązać współpracę na wysokim poziomie.

Zdaniem Ewy Fedor, eksperta ds. funduszy unijnych w Konfederacji Pracodawców Prywatnych, wyłączenie uczelni wyższych to efekt niedopatrzenia albo ignorancji.

- Środowiska naukowe i biznesowe już wcześniej chciały dopuszczenia uczelni wyższych. Stosowane obecnie kryterium jest sprzeczne z główną ideą programu Innowacyjna Gospodarka, czyli promocja współpracy na linii biznes - nauka - podkreśla Ewa Fedor.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która dystrybuuje unijne środki z Działania 4.4., zwróciła się do resortu gospodarki z sugestią rozszerzenia definicji jednostek badawczo-rozwojowych o uczelnie wyższe i inne podmioty naukowe oraz z prośbą o zmianę brzmienia kryterium dotyczącego eksportu. Agencja czeka na stanowisko resortów gospodarki i rozwoju regionalnego w tej sprawie.