Dobra informacja dla firm, które chcą na początku przyszłego roku starać się o unijne dotacje w ramach działania 4.4. w programie Innowacyjna Gospodarka (IG). Resort rozwoju regionalnego ma projekt zmian kryteriów, które decydują o przyznaniu unijnych pieniędzy.

Przede wszystkim zmienione zostaną zapisy dotyczące przyznawania punktów za eksport oraz współpracę z jednostkami naukowymi. Wcześniejsze zapisy budziły dużo kontrowersji. Jak GP informowała w czerwcu, firmy skarżyły się, że nie mogą dostać punktów ze eksport, jeśli przed złożeniem projektu nie sprzedawały swoich produktów za granicę. Ich przedstawiciele zwracali także uwagę, że punkty były przyznawane tylko za współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi, a nie punktowano współpracy z uczelniami wyższymi.

Znikną też punkty za status małej i średniej firmy.

- To był martwy zapis, bo w Działaniu 4.4 są oddzielne budżety dla sektora małych i średnich firm i dla dużych przedsiębiorstw - ocenia Michał Gwizda, partner w Accreo Taxand.

Dodaje, że utrudniały one dostęp do dotacji dużym firmom. Za przynależność do sektora MSP można było dostać aż 20 punktów ze 100 możliwych do zdobycia. Tymczasem żeby liczyć się w walce o dotacje, firma musi mieć więcej niż 60 proc. punktów.

Michał Gwizda podkreśla, że zmiany idą w dobrym kierunku.

- Widać, że uwagi przedsiębiorców zostały wysłuchane - mówi.

Projektem zmian w kryteriach oceny zajmie się w piątek komitet monitorujący program IG. Jeśli je przyjmie, to będą one obowiązywały już w najbliższych konkursie.

Według Agnieszki Jankowskiej, dyrektora departamentu zarządzania programami konkurencyjności i innowacyjności w resorcie rozwoju, możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian w zasadach przyznawania dotacji. Jakich? Tego dowiemy się po zakończeniu oceny inwestycji, które w tym roku zgłosili przedsiębiorcy.

ILE PIENIĘDZY W DZIAŁANIU 4.4.

Działanie 4.4. jest skierowane do firm, które chcą zrealizować wysokoinnowacyjne inwestycje. Pierwszy nabór wniosków cieszył się ogromny zainteresowaniem. Zgłosiło się prawie 500 firm. Chcą ponad 6 mld zł, podczas gdy budżet konkursu to 1,5 mld zł. 1,4 mld euro to budżet Działania 4.4 w programie Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.