W Niemczech cudzoziemcy nabywają nieruchomości na takich samych prawach, jak obywatele tego państwa. Jeżeli jakieś ograniczenia występują, to w równym stopniu dotyczą cudzoziemców, jak i Niemców. Mają związek przede wszystkim z poprawą struktury rolnej, prawem kopalin oraz obrotem ziemią na terenach nowych landów.

Nabycie nieruchomości

Polacy mogą nabywać na własność nieruchomości na terenie Niemiec na podstawie Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Przy zakupie niektórych nieruchomości, na przykład gruntów rolnych, niezbędne jest uzyskanie stosownego, urzędowego zezwolenia. Nieruchomość nabyta przez osobę fizyczną lub prawną przechodzi na osobę nabywającą w momencie dokonania wpisu do księgi wieczystej. W przypadku nabycia nieruchomości gruntowej, oprócz ceny za kupno, trzeba też dodatkowo ponieść koszty:

• notarialne,

• wpisu do księgi wieczystej,

• uiścić podatek od nabycia nieruchomości.

Szczegóły można pozyskać w izbach notarialnych, np. Izbie Notarialnej Saksonii (Notarkammer Sachsem), w Związku Niemieckich Maklerów (Verband Deutscher Makler) czy w Federalnym Związku Maklerów Niemieckich (Ring Deutscher Makler).

Niektóre kraje związkowe stosują specjalne, korzystne, oferty sprzedaży lokali, które mają zachęcić firmy do zlokalizowania inwestycji na ich terenie. Często propozycje tego typu kierowane są także do indywidualnych osób, np. młodych małżeństw. Mogą to być na przykład preferencyjne, nierzadko z możliwością umorzenia, pożyczki dla rodzin planujących się osiedlić na dłużej w danym mieście. Warunkiem jest posiadanie stałego zatrudnienia przez jednego z członków rodziny. Informacje na ten temat trzeba pozyskiwać indywidualnie w urzędach miast.

Najem lokali

Oferta lokali, zarówno przemysłowych, handlowych, jak i biurowych, jest duża i różnorodna. Niektóre miasta przygotowują specjalne pakiety, które mają pomóc nowym firmom w wejściu na lokalny rynek. Wśród nich jest Berlin, który przygotował ofertę Berlin Business Welcom Package. Zawiera m.in. korzystne oferty najmu lokali. Szczegółowe informacje na ten temat można pozyskać na stronie internetowej Wirtschaftsförderung Berlin.

Rynek wynajmu mieszkań w Niemczech jest mocno rozbudowany. Mieszkania można znaleźć poprzez agencje wynajmu, które licznie ogłaszają się również w internecie. Mieszkania przeznaczone do wynajmu są najczęściej własnością prywatnych obywateli, którzy oddają je pod zarząd i administrację wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Najemca często nie ma bezpośredniego kontaktu z wynajmującym, wszelkie sprawcy załatwia się przez spółkę zarządzającą i gospodarza domu (Hausmeister).

W nowych krajach związkowych spotyka się jeszcze formę własności tzw. Wohnungs-und Baugenossenschaften, gdzie właścicielami całych budynków są spółki miasta. Koszty najmu są w tych lokalach znacznie niższe niż w kamienicach czy nowo stawianych budynkach. Najczęściej przy wynajmie pobierane są kaucje - dwukrotna wartość miesięcznej kwoty czynszu bez kosztów zmiennych (tzw. Kaltmiete). Ogólnie koszty zawierają 2 pozycje - czynsz oraz koszty miesięczne (w tym m.in. ogrzewanie, woda). Roczne rozliczenie zużycia mediów daje właściwy obraz kosztów najmu. Rozliczenia te można reklamować, względnie składać reklamacje w Stowarzyszeniu Najemców Mieszkań (Mieterverband).

PRZYDATNE ADRESY

www.notarkammer-sachsen.de - Izba Notarialna Saksonii

www.vdm.de - Związek Niemieckich Maklerów

www.rdm-bundesverband.de - Federalny Związek Maklerów Niemieckich

www.wfbi.de - Wirtschaftsförderung Berlin