Źle układająca się współpraca między wspólnikami zazwyczaj wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy można usunąć ze spółki wspólnika, z którym nie można dojść do porozumienia?
DOMINIKA MAZUR
radca prawny w Kancelarii BSJP Legal and Tax Advice, specjalizuje się w prawie handlowym i prawie pracy
Przepisy ustawy - Kodeks spółek handlowych przewidują taką możliwość. Otóż wspólnik lub wspólnicy posiadający większość udziałów mogą wyłączyć ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mniejszościowego udziałowca. Jeżeli dojdzie do takiego wyłączenia, to oznacza ono, że mniejszościowy wspólnik jest usuwany ze spółki. Przestaje zatem być jej wspólnikiem. Za swoje udziały otrzymuje jednak cenę, która jest określona w postępowaniu sądowym.
W jaki sposób następuje takie wyłączenie?
Określa je kodeks spółek handlowych. Wspólnik lub wspólnicy posiadający większość udziałów, czyli ponad 50 proc., mogą złożyć pozew o wyłączenie mniejszościowego wspólnika. Postępowanie toczy się zgodnie z procedurą przewidzianą dla spraw gospodarczych. Pozew składają wszyscy pozostali wspólnicy - w zależności od przedmiotu wartości sporu, czyli wartości udziałów, do kwoty 100 tys. zł będzie to sąd rejonowy, powyżej tej kwoty - sąd okręgowy.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Ile czasu może upłynąć od momentu złożenia pozwu przeciwko mniejszościowemu wspólnikowi do faktycznego usunięcia go ze spółki?
- Jakie powody mogą zadecydować o tym, że wspólnik zostaje usunięty ze spółki? Co bierze pod uwagę sąd w czasie postępowania o wykluczenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
- Czy sąd bada, z czyjej winy powstał w spółce konflikt o podłożu personalnym? Czy kwestia winy ma wpływ na decyzję sądu dotyczącą ewentualnego usunięcia wspólnika ze spółki?
- Co się dzieje po wydaniu wyroku wykluczającego mniejszościowego wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
- Czy procedurę podobną do wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zastosować w przypadku innych rodzajów spółek?To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.