Inwestycje spółki PKP PLK wpisane do planu na Euro 2012 zostały zrealizowane w roku 2008 w 90 proc. W 100 proc. wykorzystane zostały fundusze unijne. W ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowano 1271 km linii kolejowych.
Wykonanie nakładów na infrastrukturę kolejową w latach 2004-2008 wyniosło ok. 9 mld zł. W roku 2008 inwestycje pochłonęły ok. 3,4 mld zł, z czego ok. 30 proc. stanowiły środki pochodzące z UE i ok. 40 proc. środki własne, reszta to wsparcie kredytowe, z budżetu państwa, a także z Funduszu Kolejowego. Zadania inwestycyjne wykonano w 90 proc., a w 100 proc. wykorzystano fundusze unijne.

Test wiarygodności

Liczba linii kolejowych zmodernizowanych do końca roku 2008 przez spółkę PKP PLK, wpisujących się w plan na Euro 2012, wyniosła 447,55 km. W sumie w ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowano 1271 km linii kolejowych, co w porównaniu z budową dróg i autostrad daje wynik kilkakrotnie większy, jeśli chodzi o długość szlaków komunikacyjnych. Zarządca infrastruktury zapewnia, że tak będzie i w tym roku. Plan inwestycyjny głównych szlaków kolejowych współfinansowanych z funduszy europejskich nie ulegnie zmianie. Jedynie projekty inwestycyjne oparte na finansowaniu ze środków własnych, z uwagi na zmniejszone przychody z dzierżawy linii kolejowych. zostaną ponownie zweryfikowane.
- Często zadawanym pytaniem spółce PKP PLK jest to, czy zdoła wykonać na czas podjęte zadania, zwłaszcza te wpisane do masterplanu na Euro 2012. A wystarczy spojrzeć na statystyki z lat poprzednich, które mówią same za siebie. Wszystkie inwestycje do tej pory były realizowane na czas w 85-90 proc., a środki unijne wykorzystaliśmy w 100 proc. To chyba w pełni uwiarygadnia nasze prace i realizację planów PKP PLK - mówi Wojciech Rybak, dyrektor biura inwestycyjnego w spółce PKP PLK.Specustawa kolejowa

A nie było łatwo w ubiegłym roku, kiedy to w I półroczu się trend wzrostowy cen materiałów budowlanych i kruszyw oraz silny złoty zmusiły PLK do ponownego oszacowania wartości projektów. Do tego rynek przewozów kolejowych notował spadek, a za tym spadały wpływy do budżetu PLK z tytułu dzierżawy infrastruktury, i na koniec roku sektor inwestycyjny dotknęła globalna recesja gospodarcza. Mimo to zaplanowane projekty dokończono. Jednak pod koniec roku, niestety, wyhamowały prace projektowe i procesy przetargowe. Kolejne przetargi ogłaszane są sukcesywnie od początku tego roku. Mają być szybciej rozstrzygane, dzięki wprowadzeniu pod koniec ubiegłego roku specustawy kolejowej, która daje większą elastyczność w kryteriach określanych dla wykonawców. Ustawa między innymi obniża wymagania w zakresie: potencjału finansowego wykonawcy, potencjału kadrowego, doświadczenia zawodowego firmy, pozwoleń na budowę.
- Wiele projektów zostało wpisanych do masterplanu na Euro 2012, co dodatkowo mobilizuje spółkę do jeszcze większej aktywności w realizacji inwestycji. Tym bardziej że znając doświadczenia Austrii i Szwajcarii z poprzednich mistrzostw świata, gdzie większość kibiców docierała do tych krajów drogą lotniczą, a wewnątrz krajów korzystali z transportu kolejowego, my również chcemy zapewnić taki komfort i skupiamy się głównie na tych trasach, które łączą miasta rozgrywek. Dodatkowo zaplanowaliśmy, jako alternatywę dla dróg i autostrad, przygotowanie dwóch tras na linii Poznań-Gdynia oraz Warszawa-Wrocław - mówi Kazimierz Peryt, dyrektor zespołu ds. Euro 2012 w PKP PLK.

Z lotniska na dworzec

Z pewnością dotarcie z lotniska do dworców kolejowych usprawnią też nowe połączenia kolejowe z dworców głównych PKP w Krakowie i Warszawie. W Warszawie ukończono w ubiegłym roku trasę łączącą Dworzec Zachodni z Okęciem, pozostał jedynie do realizacji końcowy odcinek o długości 2 km, który połączy port lotniczy z całą linią, zadanie ma być ukończone w 2011 roku. Do 2012 roku liczba km linii kolejowych pozostałych do wykonania wynosi 538 km. Spółka PKP PLK zapewnia, że tak jak w przypadku poprzednich projektów, te również zostaną ukończone na czas.
UMOWY, NAKŁADY I PRZETARGI
W 2008 roku Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zawarła umowy:
● z Funduszu Spójności
- 17 umów na łączną kwotę ok. 312 604 487,34 euro
- 2 umowy na łączną kwotę ok. 71 644 333,76 zł
● z TEN-T
- 2 umowy na kwotę 3 110 200,00 euro
● ze środków własnych PKP PLK
- 3 umowy na kwotę ok. 1 810 785,00 zł
- 1 umowę na kwotę 2 619 000,00 euro
● w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) - 7 umów na kwotę ok. 25 244 310,79 zł
Ogółem planowane nakłady na realizację inwestycji w 2009 roku wyniosą ponad 3,6 mld zł
Z tego prawie 800 mln zł to środki własne, ok. 460 mln zł to Fundusz Kolejowy, budżet państwa ok. 600 mln zł oraz ok. 2 mld zł to środki z UE.
Liczba projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK w ramach:
● ISPA/FS - 16.
● w ramach PO IiŚna lata 2007-2013 - 24.
● pozostałe realizowane - 8
Główne przetargi na roboty budowlane w 2009 roku
● Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E20/ CE 20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap II
Kontrakt nr 1 - stacje: Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja);
● Realizacja robót budowlanych w obszarze LCS Działdowo: kompleksowa modernizacja stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo (uzależnione od decyzji KIO);
● Realizacja robót budowlanych w obszarze LCS Ciechanów: szlak Ciechanów-Konopki, stacja Konopki, szlak Konopki-Mława, stacja Mława;
● Roboty liniowe podstawowe na odcinku Wrocław-Skokowa Żmigród i Żmigród-granica województwa dolnośląskiego;
● Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica - roboty podstawowe odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne);
● Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia-Skierniewice (Lot A).
DROGI I AUTOSTRADY DO ROKU 2012
W 2009 roku oddanych zostanie 88,9 km autostrad oraz 122,4 km dróg ekspresowych. W 2010 roku zaplanowano oddanie 51,3 km autostrad oraz 120,7 km dróg ekspresowych. W 2011 roku 465,7 km autostrad oraz 464,5 km dróg ekspresowych, w 2012 roku 439,8 km autostrad oraz 1174 km dróg ekspresowych (w tym 706,6 km do końca czerwca). W końcu w 2013 roku przybędzie kolejne 935,7 km dróg ekspresowych. Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008-2012 zakłada wydatkowanie 121 mld zł, z tego środki unijne to 35 mld zł. Postępowania przetargowe, które zostały ogłoszone w 2008 r. i są w trakcie procedury przetargowej to 31 na kwotę 19,1 mld zł na 457 km dróg. W 2009 roku zostało rozstrzygnięte już 1 postępowanie, a obecnie trwa lub zostanie ogłoszonych jeszcze 58 postępowań na budowę 1182,9 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic na łączną kwotę 29,8 mld zł.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad