Wykonanie nakładów na infrastrukturę kolejową w latach 2004-2008 wyniosło ok. 9 mld zł. W roku 2008 inwestycje pochłonęły ok. 3,4 mld zł, z czego ok. 30 proc. stanowiły środki pochodzące z UE i ok. 40 proc. środki własne, reszta to wsparcie kredytowe, z budżetu państwa, a także z Funduszu Kolejowego. Zadania inwestycyjne wykonano w 90 proc., a w 100 proc. wykorzystano fundusze unijne.

Test wiarygodności

Liczba linii kolejowych zmodernizowanych do końca roku 2008 przez spółkę PKP PLK, wpisujących się w plan na Euro 2012, wyniosła 447,55 km. W sumie w ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowano 1271 km linii kolejowych, co w porównaniu z budową dróg i autostrad daje wynik kilkakrotnie większy, jeśli chodzi o długość szlaków komunikacyjnych. Zarządca infrastruktury zapewnia, że tak będzie i w tym roku. Plan inwestycyjny głównych szlaków kolejowych współfinansowanych z funduszy europejskich nie ulegnie zmianie. Jedynie projekty inwestycyjne oparte na finansowaniu ze środków własnych, z uwagi na zmniejszone przychody z dzierżawy linii kolejowych. zostaną ponownie zweryfikowane.

- Często zadawanym pytaniem spółce PKP PLK jest to, czy zdoła wykonać na czas podjęte zadania, zwłaszcza te wpisane do masterplanu na Euro 2012. A wystarczy spojrzeć na statystyki z lat poprzednich, które mówią same za siebie. Wszystkie inwestycje do tej pory były realizowane na czas w 85-90 proc., a środki unijne wykorzystaliśmy w 100 proc. To chyba w pełni uwiarygadnia nasze prace i realizację planów PKP PLK - mówi Wojciech Rybak, dyrektor biura inwestycyjnego w spółce PKP PLK.