Zmiany w ustawie o SKOK (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe) przeprowadzono w 2006 r., przy okazji prac nad ustawą o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Poprawkę do ustawy o SKOK-ach złożyli posłowie PiS, a Sejm mimo ostrzeżeń o niezgodności z konstytucją takiego rozwiązania, uchwalił ją.

Za uznaniem takiego rozwiązania za niekonstytucyjne byli zarówno posłowie wnioskodawcy z LiD (Lewica i Demokraci), którzy złożyli wniosek do Trybunału, jak i przedstawiciel Sejmu oraz Prokuratora Generalnego.