Funkcjonowanie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce ma zostać uregulowane nową ustawą. Europejski Bank Centralny wydał opinię na temat jej projektu. Podkreśla w niej, że SKOK-i, które do tej pory nie były zobowiązane do utrzymywania rezerwy obowiązkowej (odprowadzanej od depozytów swoich klientów) w Narodowym Banku Polskim, będą musiały zacząć to robić po wprowadzeniu euro. Dlatego też zaleca się wprowadzenie tego obowiązku już teraz. Jednak obecnie opracowywany projekt ustawy o SKOK-ach tego nie zakłada.

Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK tłumaczy, że EBC wnioskuje o objęcie kas tym obowiązkiem, gdyż wg projektu ustawy SKOK-i mają uzyskać dostęp do kredytu refinansowego w banku centralnym, czyli kredytu udzielanego w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych.

Jak zalecane zmiany mogą jednak wpłynąć na ofertę SKOK-ów?

– Narzucenie na SKOK-i obowiązku utrzymywania rezerwy w NBP z pewnością zmniejszy atrakcyjność ich oferty depozytowej. Odbije się to pewnie również na marżach i oprocentowaniu kredytów – mówi Michał Macierzyński, analityk Bankier.pl.

Podkreśla jednak, że skala oddziaływania nowych przepisów na konkurencyjność kas będzie zależała od wielkości kwoty, jaką SKOK-i będą musiały odprowadzać.

Aleksandra Łukaszewicz, dyrektor ds. produktów bankowych w Open Finance, mówi natomiast, że wprowadzenie nowej zasady może się odbić na ofercie SKOK-ów i może mieć przełożenie na konkurencyjność, ale nie będzie to jakaś drastyczna zmiana.

– Oczywiście obowiązek utrzymywania rezerw w NBP zmienia płynność – dodaje.

Andrzej Dunajski zwraca uwagę, że opinia Europejskiego Banku Centralnego nie zawiera szczegółowej rekomendacji w kwestii rezerw obowiązkowych.

– Jeśli rezerwa miałaby być liczona tak jak w przypadku banków spółdzielczych – które mają stawkę obniżoną – kasy nie miałyby z tym problemów – tłumaczy.

Przypomnijmy, że obecnie rezerwa obowiązkowa dla banków komercyjnych wynosi 3 proc. Gdyby więc takie rozwiązanie zostało przyjęte, przewidywany spadek konkurencyjności produktów kas nie byłby zbyt wielki.