Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i legalnie chciały sprzedać kwiaty pod cmentarzami, lecz zamknięcie nekropolii im to uniemożliwiło, nie otrzymają państwowego wsparcia. To trafi wyłącznie do przedsiębiorców.
– Szczerze mówiąc, zapomnieliśmy o osobach prowadzących działalność nierejestrową – przyznaje jeden ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.
Przypomnijmy: działalność nierejestrowa wynika z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Przepis ten określa, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1300 zł) oraz która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Instytucja ta weszła w życie w kwietniu 2018 r. A chodziło o to, by ludzie dorabiający po kilkadziesiąt–kilkaset złotych miesięcznie nie musieli formalnie zakładać biznesu. Przedstawiciele rządu tłumaczyli wówczas, że to idealne rozwiązanie np. dla osób uczestniczących w wyprzedażach garażowych, ulicznych sprzedawców grzybów bądź owoców czy wreszcie sprzedawców kwiatów.Co istotne, wykonywanie działalności nierejestrowej jest w pełni legalne. Podstawowym warunkiem jest przychód nieprzekraczający połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Trzeba też prowadzić prostą ewidencję sprzedaży oraz wystawiać rachunki na życzenie klienta. Przy czym i ewidencja, i rachunki mogą być maksymalnie uproszczone – wszystko służy jedynie określeniu tego, czy dany sprzedawca nie przekracza określonego w ustawie progu.
Szkopuł w tym, że sprzedawcy chryzantem, którzy zarabiali w ramach działalności nierejestrowej, zostali pominięci w nowo utworzonym programie pomocowym. Zgodnie z najistotniejszym przepisem tzw. rozporządzenia chryzantemowego (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Dz.U. z 2020 r. poz. 1932) agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, posiadaczowi co najmniej:
1) 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub
2) 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 – będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
Co to oznacza? Ano tyle, że państwowa pomoc za niesprzedane rośliny trafi wyłącznie do przedsiębiorców. Osoby wykonujące działalność nierejestrową nie mogą liczyć na żadne wsparcie.