Użycie niewłaściwego formatu danych przy pakowaniu pliku z ofertą może oznaczać dla firmy utratę szans na zdobycie wielomilionowego kontraktu.
Choć przetargi powyżej progów unijnych przeszły do internetu bez mała dwa lata temu, wciąż pojawiają się w nich problemy, które mogą prowadzić nawet do dyskwalifikacji oferty. Jednym z nich jest format pliku, w którym przesyła się ofertę wraz z wymaganymi dokumentami. Kompresuje się ją, aby zajmowała mniej miejsca i aby ułatwić transfer (zwłaszcza że np. urzędowy miniPortal ma ograniczenia co do objętości pliku).
Problem w tym, że nie wszyscy wykonawcy zwracają uwagę na format kompresji. Tymczasem okazuje się, że nie każdy jest dopuszczalny. Jeśli zamawiający nie będzie mógł otworzyć skompresowanego pliku, to oferta może zostać odrzucona.