Proces zakładania spółki nie należy do najłatwiejszych. Konieczne jest zawarcie umowy spółki oraz złożenie we właściwym sądzie rejestrowym wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z odpowiednimi załącznikami.
ikona lupy />
Media

Można jednak założyć spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez konieczności wychodzenia z domu w portalu internetowym S24 prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/).

Jakie spółki handlowe można założyć przez internet?

Aktualnie za pośrednictwem portalu internetowego S24 można zarejestrować następujące spółki handlowe:
• spółkę jawną;
• spółkę komandytową;
• spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Rejestracja spółki handlowej w portalu internetowym S24

Założenie konta

ikona lupy />
Media

Rejestrację w portalu internetowym S24 zaczynamy od założenia konta użytkownika oraz stworzenia profilu przedsiębiorstwa. Konto musi posiadać każdy wspólnik podpisujący umowę spółki oraz każdy członek zarządu.

Na etapie zakładania konta dokonuje się autoryzacji korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Wypełnienie formularzy i rejestracja dokumentów

Zanim przystąpisz do wypełniania formularzy w portalu internetowym S24, przygotuj następujące dane i informacje:
• firma spółki (bez przyrostka z formą prawną);
• dane adresowe spółki;
• listę wspólników, członków organów oraz ich dane osobowe;
• ustal właściwy sąd rejestrowy (według siedziby spółki);
• przedmiot działalności spółki (określony zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD).
Portal internetowy S24 zawiera bazę wniosków i dokumentów potrzebnych do rejestracji spółki. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego wzoru dokumentu to możesz dodać dokument zewnętrzny w postaci pliku XML czy podpisany plik PDF.

Przed podpisaniem sprawdź dokładnie wszystkie wprowadzone dane.

Dokumenty możesz podpisać przy użyciu:
• kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
• podpisu za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Podpisane dokumenty możesz pobrać z portalu internetowego S24 i zapisać na swoim komputerze.

Umowa spółki zostaje zawarta po wprowadzeniu na portalu internetowym S24 wszystkich danych koniecznych do jej sporządzenia i z chwilą opatrzenia jej podpisami elektronicznymi wspólników.

Opłaty

Koszty rejestracji spółki na portalu internetowym S24 są następujące:
• opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – 250 zł;
• opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł;
• opłata manipulacyjna pobierana przez operatora płatności.


Zalety i wady założenia spółki handlowej przez internet

Niewątpliwie do zalet założenia spółki handlowej przez internet należy zaliczyć oszczędność czasu. Portal internetowy S24 oferuje komplet standardowych dokumentów, które wystarczy uzupełnić bez ich tworzenia od początku. Wniosek możemy złożyć w dowolnym czasie a sąd rejestrowy rozpoznaje go co do zasady w terminie jednego dnia od daty wpływu.

Rozwiązanie to ma również wady. Wzorce umów spółek dostępne na portalu internetowym S24 zawierają standardowe zapisy, stąd nie zawsze da się je zastosować do indywidualnych ustaleń wspólników.

radca prawny Jan Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy
Piotr Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy