Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy działające na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie spółki AMS i Ströer Polska nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję - poinformował w poniedziałek Urząd.

UOKiK przekazał w komunikacie, że prezes Urzędu Tomasz Chróstny bada rynek reklamy zewnętrznej w Warszawie. Od lutego - w ramach postępowania wyjaśniającego - UOKiK analizuje, jak ten rynek funkcjonuje, a także, w jaki sposób może na niego wpłynąć uchwała Rady Miasta st. Warszawy z 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

"Urząd sprawdza, czy w wyniku tzw. uchwały krajobrazowej nie dojdzie do faworyzowania konkretnych podmiotów, w szczególności spółki AMS SA, na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie" - czytamy.

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK wskazał, że "zebrany w toku postępowania dotyczącego tzw. uchwały krajobrazowej materiał dał podstawę do wszczęcia kolejnego postępowania obejmującego spółki AMS i Ströer Polska". "Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy spółki te nie złamały przepisów antymonopolowych poprzez zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję, w szczególności poprzez podzielenie pomiędzy siebie rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie" – powiedział Chróstny.

Urząd przypomniał, że w 2010 r. władze Warszawy ogłosiły przetarg na budowę i utrzymanie ponad 1,5 tys. wiat przystankowych w ramach projektu "Przystanek Komunikacji Miejskiej". Formą wynagrodzenia miał być zysk z reklam umieszczonych na wiatach. Do przetargu stanęło 5 podmiotów, w tym konsorcjum firm AMS i Ströer Polska, które wygrało przetarg. W 2013 roku miasto podpisało z nim umowę.

"Obecnie to AMS samodzielnie zarządza powierzchniami reklamowymi na wiatach przystankowych w Warszawie, Ströer natomiast zarządza powierzchniami reklamowymi w Metrze Warszawskim. Okoliczności funkcjonowania tego konsorcjum oraz zarządzania powierzchniami reklamowymi w środkach komunikacji publicznej w Warszawie zostaną szczegółowo zweryfikowane w toku postępowania" - napisano.

UOKiK przekazał, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.

"Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zbada szczegółowo okoliczności współpracy pomiędzy spółkami AMS i Ströer Polska. Jeśli potwierdzą się podejrzenia o naruszeniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wówczas należy oczekiwać wszczęcia postępowania antymonopolowego i postawienia zarzutów podmiotom biorącym udział w podziale rynku" - napisano.