Duże przedsiębiorstwa zapłacą nawet do 50 mln zł kary za przestępstwa popełniane przez ich pracowników. To nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości.
Mowa o ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jej projekt jest już gotowy, lada dzień informacja o pracach legislacyjnych znajdzie się w wykazie prowadzonym przez kancelarię premiera.
Będzie to kolejne podejście do tematu. Już kilka lat temu Zbigniew Ziobro planował przyjąć podobne rozwiązania, sprzeciw biznesu okazał się jednak zbyt silny. Dziś resort wraca z propozycją, by odpowiedzialność zbiorowa była stosowana jedynie wobec dużych firm, czyli zatrudniających od 250 pracowników. W założeniu więc takich, które mają swoje działy compliance oraz są w stanie skutecznie kontrolować działania zatrudnionych.