Projekty dot. reformy Kodeksu spółek handlowych zostaną przekazane do konsultacji w najbliższych dniach - poinformował wiceszef MAP Janusz Kowalski podczas wtorkowej debaty internetowej „Reforma Kodeksu Spółek Handlowych – Unowocześniamy Polską Gospodarkę”.

Podczas debaty przedstawiano działania Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Według MAP Komisja wypracowała trzy projekty zmian ustaw, które wprowadzą do Kodeksu spółek handlowych nowe pojęcie tzw. prawa holdingowego, a także znowelizują istniejące przepisy prawa handlowego oraz przepisy dotyczące rad nadzorczych.

"Wszystkie nasze propozycje legislacyjne zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - są teraz w zespole programowania Rady Ministrów. Niezwłocznie po akceptacji w KPRM, co nastąpi w najbliższych dniach, zostaną przekazane do szerokich konsultacji" - poinformował Kowalski, który jest Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa i wiceprzewodniczącym Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Kowalski wskazywał, że w pracach Komisji uczestniczyło kilkudziesięciu ekspertów, w tym prawnicy, a także przedstawiciele zarówno polskiego, jak i międzynarodowego biznesu. Zarówno on, jak i pozostali uczestnicy debaty podkreślali, że obecny Kodeks spółek handlowych powstał 20 lat temu, a jego liczne nowelizacje miały wycinkowy charakter, natomiast przygotowywana obecnie reforma będzie kompleksowa i wprowadzi rozwiązania dla wszystkich spółek kapitałowych.

Podczas rozmowy wskazywano, że proponowane rozwiązania powstały przy udziale przedsiębiorców i stanowią one rozwinięcie uchwalonej już tzw. Konstytucji biznesu.

Uczestnicy debaty do najważniejszych zagadnień, które wprowadzi nowelizacja, zaliczyli przepisy dotyczące grup spółek (nazywane także prawem holdingowym lub koncernowym), rozwiązania będące odpowiedzią na digitalizację gospodarki oraz szereg uregulowań dotyczących wzmocnienia pozycji rady nadzorczej, m.in. dotyczących obowiązków informowania rady przez zarząd spółki o swoich działaniach.

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego została powołana w lutym 2020 r. przez Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, który jest jej przewodniczącym. Zadaniem Komisji jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego i prawa handlowego.