Unijni ministrowie odpowiedzialni za rynek wewnętrzny i przemysł z zadowoleniem przyjęli w piątek przedstawiony przez KE plan odbudowy gospodarczej po koronakryzysie. Jak wskazali przyspieszenie transformacji cyfrowej będzie zasadniczym elementem reakcji UE na załamanie w gospodarce.

We wspólnym stanowisku wypracowanym podczas wideokonferencji ministrowie pozytywnie odebrali cele planu naprawy dla Europy, ze szczególnym naciskiem na wspieranie inwestycji publicznych i zachęcania do inwestycji prywatnych.

Jak podkreślili przywrócenie funkcjonowania, wzmocnienie i pogłębienie jednolitego unijnego rynku we wszystkich jego wymiarach jest warunkiem konkurencyjności przemysłu.

Ministrowie wezwali do przedstawiania szczegółowych propozycji wzmocnienia odporności rynku UE w obliczu kryzysów. Podkreślili przy tym znaczenie zarówno zielonej, jak i cyfrowej transformacji jako siły napędowej europejskiego ożywienia gospodarczego. Ich zdaniem Europejski Zielony Ład powinien być strategią wzrostu UE przekształcającą Unię w zrównoważoną, neutralną dla klimatu i działającą w obiegu zamkniętym gospodarkę.

Ministrowie zwrócili uwagę na znaczenie wzmocnienia odporności unijnej gospodarki na zawirowania, a także "strategicznej autonomii" w zakresie kluczowych technologii i łańcuchów dostaw. Jak zaznaczyli finansowanie projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania to jedno z narzędzi wspierania "strategicznych łańcuchów" w UE.

Państwa członkowskie Unii chcą, żeby Komisja Europejska przedstawiła odpowiednie propozycje tak, by UE lepiej radziła sobie w takich krytycznych momentach jak w ciągu ostatnich tygodni.

Wspólne oświadczenie zwraca ponadto uwagę na konieczność zwiększenia innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie programu na rzecz umiejętności pracowników oraz zwiększenie współpracy i wydajności małych i średnich firm.

Ministrowie wskazali ponadto na potrzebę zdefiniowania wskaźników, by móc porównywać działania poszczególnych państw podejmowane w celu pobudzenia i odnowienia gospodarki europejskiej oraz wzmocnienia jej wzrostu.