Tarcza 3.0 przesunęła termin, do którego spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą dokonać pierwszego wezwania do złożenia akcji w spółce. To ułatwi realizację całego procesu w czasach epidemii.
Przesunięcie terminów obowiązkowej dematerializacji akcji było jednym z głównych postulatów przedsiębiorców. Domagały się tego m.in. ich organizacje branżowe, które przekonywały, że w czasach epidemii spółki nie są w stanie zmieścić się w pierwotnych terminach, wyznaczonych w ustawie z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798). Argumentowały, że procesu dematerializacji akcji na okaziciela oraz akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych związany jest z wieloma obowiązkami angażującymi czas i pieniądze, a także rodzi liczne trudności organizacyjne, w tym związane z bezpieczeństwem w kontekście COVID-19. Tymczasem w trakcie epidemii podejmowanie decyzji w spółkach jest utrudnione.

Nowe daty