Przepisy tarczy antykryzysowej zwiększają ryzyko bankructwa wielu podmiotów oraz bez racjonalnego uzasadnienia wyłączają z systemu państwowej pomocy odpowiedzialnie zachowujących się przedsiębiorców.
Takie wnioski można wyciągnąć po lekturze opinii Rady Legislacyjnej, organu doradczego działającego przy premierze. Wynika z niej, że docenić należy chęć ustawodawcy do wsparcia przedsiębiorców w upadłości i restrukturyzacji. Ale gdy mowa o szczegółach − wyszło kiepsko.

Niekorzystny łańcuszek