Nie. Zleceniobiorca ma bowiem inny tytuł do ubezpieczeń społecznych – prowadzenie działalności. Gdyby jednak okazało się, że przedsiębiorca osiągnął spadek przychodów (minimum 15 proc.) z tej działalności i spełnił warunki dotyczące przychodu (nie może być wyższy niż 15 595,74 zł), to może wystąpić o świadczenie postojowe z tego tytułu.