Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ułatwi prowadzenie i rozliczanie przedsiębiorcom inwestycji realizowanych ze środków unijnych podczas epidemii koronawirusa.

Jak zaznaczono, chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.

„Cele tej ustawy są dwa. Po pierwsze, większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Po drugie, dostępne fundusze zostaną ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki" - powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak. Dodała, że ma nadzieję, że ustawa będzie skuteczną szczepionką dla polskich firm, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni i innych podmiotów korzystających z funduszy, zwiększającą ich odporność na turbulencje wywołane przez pandemię.

Jak napisano w informacji, projekt ustawy wpisuje się w działania antykryzysowe rządu. Przewiduje między innymi możliwość: uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii, wydłużenie terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenie terminu przekazania wniosków o płatność. Nowe przepisy umożliwiłyby też wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności.

Przygotowany przez MFiPR projekt wprowadza także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Ważne dla beneficjentów jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku. Zaznaczono, że ustawa będzie kompatybilna i uzupełniająca z rozwiązaniami, które przygotowuje w tym zakresie Unia Europejska, zarówno pod względem treści rozwiązań, jak i daty, od której mają być one stosowane.

„Nasz projekt jest gotowy. Rozpoczęliśmy procedurę przyjmowania go przez rząd. Wysłaliśmy ten dokument do Konwentu Marszałków Województw RP. Chcemy, żeby marszałkowie przesłali nam swoje uwagi i ewentualne propozycje zapisów do ustawy” – mówi Jarosińska-Jedynak.

Zaznaczyła, że projekt będzie też skonsultowany z innymi instytucjami, które zajmują się projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej. „Chcemy, żeby w przyszłym tygodniu zajęła się nim Rada Ministrów, tak by trafił on pod obrady Sejmu najszybciej, jak to możliwe” – zapowiada szefowa MFiPR.

Konsultacje, chociaż prowadzone w skróconych procedurach, będą dostępne dla wszystkich, dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej liczy również na opinię pracodawców i organizacji ich zrzeszających, samorządów, organizacji pracowniczych, a także pozarządowych. Tekst specustawy będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt specustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych to nie jedyna propozycja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort przygotował również rekomendacje dla instytucji i beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE. Wprowadzono m.in korzystne dla przedsiębiorców zmiany w tzw. kredycie na innowacje technologiczne. Ministerstwo uzgodniło też z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybką ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych.

Dodatkowo - jak napisano w informacji - pracodawcy, którym na skutek pandemii koronawirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.

MFiPR zaproponowało również wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto w walce ze skutkami pandemii Polska może wykorzystać 7,4 miliarda euro dostępnych dla naszego kraju w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Komisja Europejska dopuszcza większą elastyczność w zarządzaniu tymi funduszami.