Produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych ruszy w zakładzie Grupy Orlen w Trzebini na początku kwietnia br., podała spółka. W pierwszym etapie wydajność produkcji wyniesie do 3 mln litrów miesięcznie.

Do produkcji płynu wykorzystana zostanie infrastruktura spółki Orlen Południe. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i do instytucji użyteczności publicznej, poinformował koncern.

"W ramach Grupy Orlen wykorzystywane są wszystkie możliwości, aby aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Dlatego nie tylko podwajamy produkcję płynu do dezynfekcji rąk, ale też dostarczymy na rynek kolejny produkt, tym razem do dezynfekcji powierzchni. W trudnej sytuacji jeszcze uważniej wsłuchujemy się w potrzeby społeczne i niezwłocznie reagujemy. Jest to możliwe dzięki bieżącej wymianie informacji i ścisłej współpracy ze stroną rządową" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Nasza koordynacja działań pomiędzy spółkami skarbu państwa przynosi pożądane efekty. Ich zaangażowanie w walce z koronawirusem dowodzi nie tylko patriotyzmu gospodarczego, ale również wyczucia potrzeb i dostosowania własnej działalności do sytuacji epidemicznej w kraju. Tak się dzieje w Orlenie, tak pracują na rzecz Polaków wszystkie firmy z udziałem skarbu państwa" - dodał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, również cytowany w komunikacie.

Wyprodukowany przez spółkę Orlen Południe, na zlecenie spółki Orlen Oil, płyn o właściwościach biobójczych będzie można używać do dezynfekcji powierzchni, zapewniono.

Do produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wykorzystana zostanie infrastruktura spółki Orlen Południe w obszarze biodiesla. W tym celu przystosowane zostaną również nowe miejsca rozładunkowo-załadunkowe i linia do nalewu produktu, wynika także z komunikatu.

Zakład Produkcyjny Orlen Południe w Trzebini zajmuje się m.in. produkcją biodiesla oraz parafin. W ostatnich latach rozpoczął się proces przekształcania zakładu w biorafinerię. Pierwszym dużym krokiem w tym kierunku jest budowa pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. Infrastruktura zakładu pozwoli na szybkie dostosowanie się do produkcji płynu do dezynfekcji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.