Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli przesunięcie w ramach unijnego budżetu 37 mld euro na przeciwdziałanie skutkom epidemii COViD, przekazanie dodatkowych 800 mln euro na przeciwdziałanie nagłym sytuacjom kryzysowym oraz zawieszenie tzw. pustych lotów, poinformowano w komunikacie.

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli przesunięcie w ramach unijnego budżetu 37 mld euro na przeciwdziałanie skutkom epidemii COViD, przekazanie dodatkowych 800 mln euro na przeciwdziałanie nagłym sytuacjom kryzysowym oraz zawieszenie tzw. pustych lotów, poinformowano w komunikacie.

Wnioski w tej sprawie przedstawiła Komisja Europejska.

Celem inicjatywy inwestycyjnej jest przekazanie 37 mld euro z rezerw w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE. Środki te mają zostać skierowane do systemów opieki zdrowotnej, MŚP, rynków pracy i innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE. Wniosek został przyjęty 683 głosami do 1, przy 4 wstrzymujących się.

Posłowie PE poparli też rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE i objęcie nim nagłych sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego. W 2020 roku zaplanowano na ten cel do 800 mln euro. Ma to pozwolić na objęcie zakresem wsparcia sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, w tym pomocy medycznej, a także działań mających na celu zapobieganie, monitorowanie lub kontrolę rozprzestrzeniania się chorób. Ten wniosek poparło 671 europosłów, 3 było przeciwnych, a 14 wstrzymało się od głosu.

Parlament zgodził się też na tymczasowe zawieszenie przepisów UE, dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie, co ma zapobiec obsłudze pustych lotów w czasie pandemii przez przewoźników. Oznacza to, że linie lotnicze nie są zobowiązane do wykorzystania co najmniej 80% planowanych przydziałów czasu na start i lądowanie, w celu utrzymania ich w kolejnym sezonie. Zawieszenie ma obowiązywać przez cały sezon letni, od 29 marca do 24 października 2020 r. Wniosek został przyjęty 686 głosami, przy 2 wstrzymujących się od głosu.

Teraz stanowisko Parlamentu musi zatwierdzić Rada Europejska. Przyjęte środki wejdą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.