DGP spytał właścicieli firm o ocenę rządowych propozycji. Większość wskazuje na braki w rozwiązaniach dotyczących kosztów pracy
− Trudno mówić o efektywnej pomocy przedsiębiorcom, wskazując np. na możliwość zawieszenia składek ZUS. Za trzy miesiące, na skutek utraty płynności finansowej i pojawienia się niewypłacalności, przedsiębiorcy mogą nie być w stanie opłacić należości. One powinny zostać całkowicie umorzone − przekonuje Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje. Podobne opinie podzielają przedstawiciele wielu branż.

Handel i turystyka liczą koszty pracy