Restrukturyzacja oznacza dla przedsiębiorcy ochronę przed upadłością i agresywną windykacją.
Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego służy ochronie integralności przedsiębiorstwa, jego wartości i marki oraz pozwala uratować kluczowe zasoby. Warto się na nie zdecydować także dlatego, że prowadzi do porozumienia z wierzycielami, wpływa na poprawę płynności, optymalizację zadłużenia oraz ułatwia pozyskanie finansowania dla przedsiębiorstwa. Naprawa może ograniczać się do wybranych obszarów przedsiębiorstwa lub oznaczać strategiczną jego przebudowę pod względem finansowym, produktowo-rynkowym i organizacyjnym.
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest przywilejem dla przedsiębiorstwa, dlatego też nie ma obowiązku i wskazań czasowych rozpoczęcia takich działań. – Jednakże trzeba pamiętać, że kluczowym kryterium sukcesu podjętej restrukturyzacji, obok budowy właściwej architektury naprawczej, jest czas, od którego zależy paleta procedur naprawczych, wstrzymujących kryzys. Restrukturyzacja podejmowana we wczesnej fazie kryzysu daje szeroki wachlarz reakcji, począwszy od uruchomienia finansowania, przez negocjacje umów, po modyfikację modelu biznesowego – wskazuje Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.
Mylnie przez część przedsiębiorców restrukturyzacja wiązana jest z utratą funkcji zarządczych. Nie ma takiego zagrożenia, gdy podejmowana jest w warunkach, które precyzują zaproponowane rozwiązania prawa restrukturyzacyjnego. – Restrukturyzacja wręcz chroni zarząd przed odpowiedzialnością osobistą. Ograniczenie funkcji zarządczych następuje jedynie w przypadku postępowania sanacyjnego dotyczącego firm w najtrudniejszych sytuacjach kryzysowych, w których zarząd powierzany jest wyznaczonej przez sąd osobie współpracującej z przedsiębiorcą – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.
Kto może skorzystać z restrukturyzacji? Każdy. Jak podkreślają eksperci, postępowanie dostępne jest dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i dla spółek, bez względu na wielkość i branżę. – Jest narzędziem przydatnym każdemu przedsiębiorcy, temu zagrożonemu niewypłacalnością lub już niewypłacalnemu. Wczesne rozpoznanie przyszłych problemów z płynnością przedsiębiorstwa pozwala natomiast na skuteczniejsze zastosowanie narzędzi restrukturyzacyjnych, które przewiduje ustawa – mówi mec. Marek Kochański z kancelarii FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.
Jednakże odmienną konfigurację narzędzi prawnych i propozycji układowych należy zastosować wobec przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością, a odmienną dla przedsiębiorstwa niewypłacalnego, innych narzędzi należy użyć w przypadku licznych zabezpieczeń rzeczowych, a inną w przypadku braku takich obciążeń (hipotek, zastawów itp.). Poza tym inne przepisy powinno się stosować w przypadku licznie już prowadzonych egzekucji sądowych i administracyjnych, a inne, gdy przedsiębiorstwo posiada tylko kilku głównych wierzycieli. – Właściwe przygotowanie architektury podejmowanych działań wymaga więc sporządzenia analiz i scenariuszy procedur restrukturyzacyjnych, by w pełni zabezpieczyć przedsiębiorstwo, wprowadzić programy naprawcze, pozyskać finansowania i zawrzeć układ z wierzycielami. Z uwagi więc na kompleksowość zagadnień i stopień różnorodności rozwiązań nie są to przepisy do samodzielnego stosowania. Pomocą służy doradca restrukturyzacyjny, zapewniający interdyscyplinarne wsparcie w całości procesu restrukturyzacyjnego, w tym także przez zespół ekspertów z dziedzin istotnych dla procesu, jak: prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie i marketing – wymienia Małgorzata Anisimowicz.
Co jednak się stanie, gdy wierzyciele złożą wnioski o otwarcie postępowania upadłościowego, w przypadku gdy przedsiębiorca wszczął działania restrukturyzacyjne? Na to pytanie odpowiada jedna z fundamentalnych zasad ustawy – Najpierw restrukturyzacja.
Materiał powstał przy współpracy z PMR Restrukturyzacje S.A.