Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w czwartek decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odmawiającą zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy (PBA).
To być może pierwsza taka decyzja w historii: nowe banki powstają rzadko, odmowa wydania zezwolenia na działalność to jeszcze większy ewenement (poprzednio doszło do tego w przypadku banku tworzonego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ponad 10 lat), nie mówiąc już o wygraniu sprawy z nadzorem.
– Sąd uchylił decyzję KNF z 14 maja 2019 r. i zasądził od komisji zwrot kosztów postępowania sądowego – informuje Anna Zwierzchowska, szefowa PBA w likwidacji.
Warszawski WSA uznał m.in., że wbrew ocenie KNF spółka była przygotowana do prowadzenia działalności.
Zgoda na utworzenie banku została udzielona 21 listopada 2017 r. Odmowa zezwolenia na działalność operacyjną nastąpiła 27 listopada następnego roku. Była to jedna z pierwszych decyzji KNF pod kierownictwem jej obecnego przewodniczącego Jacka Jastrzębskiego. Wnioskodawcy odwołali się od tej decyzji. W ramach postępowania w II instancji w maju 2019 r. KNF podtrzymała swoje stanowisko.
– Wyrok nie jest prawomocny. Ostateczna decyzja co do dalszych kroków KNF w tej sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu i analizie pisemnego uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie, niemniej jednak, uwzględniając ustne motywy wygłoszone przez sąd, zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA – zapowiada Jacek Barszczewski, rzecznik nadzoru.
Gdyby KNF przegrała również w ostatniej instancji, będzie musiała ponownie rozpatrzeć sprawę.
Brak zgody na rozpoczęcie działalności skutkował rozpoczęciem procedury likwidacji PBA. Dla jego akcjonariuszy konsekwencje szły jednak dalej, niż gdyby chodziło o brak możliwości startu nowej spółki. Udziałowcy to ok. 50 banków spółdzielczych, które liczyły na to, że wokół PBA utworzą nowe zrzeszenie. W ten sposób chciały spełnić ustawowy wymóg funkcjonowania w większej strukturze. Zrzeszenie zintegrowane miało być alternatywą dla dwóch tzw. systemów ochrony instytucjonalnej, które powstały wokół dwóch istniejących zrzeszeń. To, że nowy podmiot nie powstał, oznaczało konieczność wnioskowania o przyjęcie do systemu ochrony.
Na początku roku PBA w likwidacji wygrał z nadzorem inną sprawę przed WSA w Warszawie – dotyczącą niezatwierdzenia umowy zrzeszenia.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 12 marca 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 1523/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia