Rada Ministrów przedstawiła wczoraj założenia projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, który ułatwi ściganie praktyk nieuczciwych wobec klientów. Planowana nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnego rozporządzenia nr 2017/2394 z 2017 r.
Nowe przepisy rozszerzą zakres informacji, do których dostęp będzie miał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie organy administracji mają obowiązek udostępnić prezesowi urzędu akta oraz informacje istotne dla postępowania, które znajdują się w ich posiadaniu. Po zmianach zaś UOKiK będzie mógł śledzić przepływy pieniędzy i danych lub potwierdzać tożsamość osób w nie zaangażowanych, a także uzyskiwać informacje o rachunkach bankowych i własności stron internetowych. Pozwoli to skuteczniej wykrywać podmioty rzeczywiście odpowiedzialne za naruszenia, w szczególności piramidy finansowe. Rozszerzona zostanie także instytucja przeszukania, którą można będzie stosować w postępowaniach konsumenckich.
Przedstawiciele Urzędu zyskają też uprawnienie do nabywania towarów lub usług, podając się za inne osoby lub ukrywając tożsamość. Obecnie działająca instytucja „tajemniczego klienta” umożliwia podejmowanie czynności ukierunkowanych na kupno, ale bez finalizowania transakcji. Utrudnia to więc przyłapanie winowajców na gorącym uczynku.
Zwiększą się także uprawnienia UOKiK co do interfejsu internetowego. W przypadku braku innych skutecznych środków, organ będzie mógł nakazać usunięcie treści lub umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów odwiedzających stronę w sieci. Będzie mógł też nakazać dostawcy usług hostingowych usunięcie lub wyłączenie witryny. Dziś może zgłaszać naruszenia, ale zablokowanie lub ograniczenie dostępu zależy od dobrej woli administratora.
Odpowiedzialny za opracowanie projektu jest Tomasz Chróstny, który ma zastąpić Marka Niechciała na stanowisku prezesa UOKiK.