2019 r. zakończy się deficytem budżetu w wysokości 14,4 mld zł - przewiduje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do przyjętego w ubiegłym tygodniu projektu budżetu na 2020 r.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 r. resort finansów odniósł się także do tzw. przewidywanej realizacji budżetu w tym roku. Wynika z niej, że 2019 r. zakończy się deficytem budżetu w wysokości 14,4 mld zł, wobec 28,5 mld zł dopuszczonych w tegorocznej ustawie budżetowej (wobec 12 mld zł przewidywanych w uzasadnieniu do projektu przyjętego we wrześniu br.).

Ministerstwo finansów napisało, że w 2019 r. dochody państwa będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ponad 14 mld zł, w tym dochody podatkowe będą wyższe o ok. 8 mld zł. Spodziewane przekroczenie prognozy z ustawy budżetowej na 2019 r. wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych – głównie z podatków dochodowych oraz z VAT.

Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. o ok. 6 mld zł, co wynika między innymi z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2.

Z uzasadnienia wynika ponadto, że resort finansów przewiduje, iż w 2019 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 12,5 mld zł wobec kwoty 45,9 mld zł przyjętej w ustawie budżetowej.

Zgodnie z opublikowanymi w piątek danymi Ministerstwa Finansów, do końca listopada br. dochody budżetu wyniosły 367,1 mld zł, tj. 94,7 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej, a wydatki wyniosły 369,0 mld zł, tj. 88,6 proc. planu. Tym samym deficyt budżetu po listopadzie br. wyniósł 1,9 mld zł.