Deficyt budżetu po listopadzie br. wyniósł 1,9 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów w komunikacie w sprawie wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2019 r.

Zgodnie z informacją MF, do końca listopada br. dochody budżetu wyniosły 367,1 mld zł, tj. 94,7 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej, a wydatki wyniosły 369,0 mld zł, tj. 88,6 proc. planu.

Dochody od stycznia do listopada br. były wyższe o 23,7 mld mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – listopad 2018 r. o ok. 20,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 5,8 proc. rok do roku (tj. ok. 9,1 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 11,3 proc. rok do roku (tj. ok. 6,0 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 16,2 proc. rok do roku (tj. ok. 5,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,1 proc. rok do roku (tj. ok. 0,1 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 5,2 proc. rok do roku (tj. ok. 0,2 mld zł).

W komunikacie napisano, że w okresie styczeń - listopad 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,5 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 12,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - listopad 2018 r.

Resort finansów poinformował, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2019 r. wyniosło 369,0 mld zł, tj. 88,6 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (332,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 36,7 mld zł, tj. 11,0 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,5 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,1 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 2,3 mld zł rok do roku w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.