Obecnie kontrolę nad jakością handlową żywności sprawuje także, na pewnych etapach obrotu, Inspekcja Handlowa. Zmienić ma to przyjęty we wtorek przez rząd, a przedłożony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Powierza on wszystkie kompetencje kontrolne w tym segmencie gospodarki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Sprawdzanie żywności będzie odbywać się m.in. u producentów i na giełdach hurtowych żywności. Inspekcja sprawować będzie także nadzór nad jakość handlową produktów żywnościowych sprzedaży detalicznej (np. sklepy, bazary) oraz kontrolować placówki gastronomiczne (restauracje czy bary), jak i podmioty prowadzące działalność cateringową.
Zdaniem ministerstwa takie rozwiązanie ma być korzystne dla klientów, gdyż poprawi sprawność nadzoru nad jakością żywności, a co za tym idzie – pozwoli skuteczniej eliminować nieuczciwe praktyki handlowe w tym segmencie. Skupienie wszystkich kompetencji w jednej instytucji umożliwi jej szybsze reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości na rynku, a przez to sprawniejsze usuwanie z niego artykułów niespełniających standardów wskazanych na etykietach. W projekcie wzmocniono też nadzór Głównego Inspektora nad inspektorami wojewódzkimi. Dzięki temu kontrola jakości żywności ma być bardziej skoncentrowana i transparentna. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 lipca 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd