Metodyka, zgodnie z którą nadzór daje zielone światło na objęcie stanowiska, będzie jawna. To powinno uczynić decyzje KNF bardziej przewidywalnymi i szybszymi
Za każdym razem, gdy do Komisji Nadzoru Finansowego trafia wniosek o wyrażenie zgody na objęcie stanowiska prezesa banku, ubezpieczyciela czy domu maklerskiego, ruszają spekulacje, czy kandydat przejdzie urzędniczą weryfikację. Gdy decyzja nadzoru się wydłuża, spadają na niego gromy, że kieruje się innymi przesłankami niż merytoryczne. Dlatego szef KNF Jacek Jastrzębski postanowił odkryć karty i pokazać „Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych” (Fit & Proper Assessement – FPA).
Udało nam się dotrzeć do opracowania, które w najbliższych tygodniach zostanie opublikowane. Dokument zbiera w jednym miejscu ponad 45 miękkich i twardych regulacji prawnych, zawierających ponad 430 wymogów, które powinny być spełnione przez kandydatów.