Choć zgodnie z teorią ekonomii szeroko pojmowana sprzedaż mieści się w definicji terminu „usługa”, a Europejska Klasyfikacja Działalności wprost zalicza handel do materialnych usług dla konsumentów, to w rozumieniu prawa podatkowego świadczenie usług nie obejmuje pojęcia dostawy towarów.
Reklama
Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (przeniesienie własności) nie będzie zatem mieściło się w tym, co prawo podatkowe chciałoby traktować i finalnie rozliczać jako usługę (por. art. 8 w zw. z art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług). W związku z tym w znaczeniu prawnym terminy „sprzedaż” oraz „usługa” często traktuje się jako odrębne działalności.
Niezależnie jednak od tego, czy będziemy odróżniać handel od usług, nie ma wątpliwości, że w wielu dziedzinach odniesienie się do prowadzenia sprzedaży będzie równoznaczne ze świadczeniem usług i koniecznością wypełniania obowiązków, jakie ustawodawca nakłada na świadczeniodawcę. Szczególnym tego przykładem jest prowadzenie sprzedaży online w ramach sklepu internetowego. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z faktycznym prowadzeniem sprzedaży na odległość, z drugiej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. E-sprzedawca udostępnia bowiem kupującym możliwość korzystania z przekazu danych za pomocą sieci teleinformatycznej w celu prowadzonej sprzedaży. Co więcej, sprzedaż online wiąże się z szeregiem usług powiązanych ze sprzedażą, a zatem chociażby udostępnieniem możliwości składania elektronicznych zamówień, prowadzenia komunikacji online, otrzymywania cyklicznych newsletterów pocztą elektroniczną, korzystania z możliwości dostępu do usługi wykonania płatności elektronicznej.
W związku z powyższym e-sprzedający powinni nie tylko zwrócić uwagę na wypełnianie swoich obowiązków sprzedawcy wynikających m.in. z kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, lecz także z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ten drugi akt nakłada na usługodawcę obowiązek ustanowienia i udostępnienia regulaminu (art. 8), a także wypełnienia wielu obowiązków o charakterze informacyjnym (art. 5–6), w tym podania informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z dokonywaniem zamówień w sklepie internetowym. Prawidłowo przygotowany regulamin sprzedaży online powinien zatem odpowiadać wymogom prawa zarówno co do wykonania sprzedaży, jak i do realizacji usługi.
Więcej o sprzedaży przez internet w Poradniku Gazety Prawnej 11/2019.